четверг, 6 июня 2019 г.

Звіт роботи інтегрованої методичної платформи вчителів біології та основ здоров’я за II семестр

підсумкова конференція по реалізації міського проекту : “Чисте місто зусиллями громади”


27 травня о 14.00 в актовій залі ТКМЦНОІМ відбулась підсумкова конференція по реалізації міського проекту : “Чисте місто зусиллями громади”. Школярі мали можливість презентувати еко- проекти , еко-дослідження з багатьох актуальних тем розвитку міста. Конференція пройшла цікаво та змістовно!

четверг, 2 мая 2019 г.

Освітнє трансфер-містечко інноваційних можливостей


17 квітня на базі ТНПУ ім.В.Гнатюка відбулося МІЖДИСЦИПЛІНАРНА
ЛОКАЦІЯ ОСВІТНЬОГО#02T’mistechka ІННОВАЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ
Тема: «ПРОЕКТУВАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ ЗАВДАНЬ ЯК СТРАТЕГІЧНОЇ
СКЛАДОВОЇ КОМПЕТЕНТНІСНОЇ ОСВІТИ»
План проведення
14.00 – 14.10 -ВІДКРИТТЯ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЇ ЛОКАЦІЇ ОСВІТНЬОГО #02T’mistechka ІННОВАЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ
Вітання учасників:
БУЯК Б. Б. — ректор Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, доктор філософських наук,
професор.
ДРОБИК Н. М. — декан хіміко-біологічного факультету ТНПУ імені Володимира Гнатюка, доктор біологічних наук, професор.
14.10 – 14.40 ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
Головуюча: проф. Степанюк А. В.;
секретар: доц. Міщук Н. Й.
” П Р О  Х І Д  Е К С П Е Р И М Е Н ТА Л Ь Н О Г О  Д О СЛ І Д Ж Е Н Н Я  З           В П Р О ВА Д Ж Е Н Н Я ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «ПРИРОДНИЧІ
НАУКИ»
Засєкіна Т. М. — кандидат педагогічних наук,старший науковий співробітник, заступник директора Інституту педагогіки НАПН України з
наукової роботи (м. Київ).
СИСТЕМА ЗАВДАНЬ ЯК ЗАСІБ ІНТЕГРАЦІЇ ЗМІСТУ ПРИРОДНИЧОЇ ОСВІТИ НА ОСНОВІ ПРИЧИННО-СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ.
Степанюк А. В. — доктор педагогічних наук, професор ТНПУ імені Володимира Гнатюка,
Колісник М. О. — кандидат педагогічних наук, доцент НУ «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
ВИВЧЕННЯ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ« П Р И Р О Д Н И Ч І Н АУ К И » : Д О С В І Д , ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ”
Вавринів Л. А. — кандидат географічних наук, д и р е к т о р Т З О Ш № 2 8 , у ч и т е л ь експериментального інтегрованого курсу «Природничі науки» (10-11 кл.)
Обговорення доповідей
МОДЕЛЮВАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ ЗАВДАНЬ З МЕТОЮ ФОРМУВАННЯ ПРИРОДНИЧО- Н А У К О В И Х К О М П Е Т Е Н Т Н О С Т Е Й ШКОЛЯРІВ
Група 3
Модератори: доц. Жирська Г. Я., Вітрук О. М.(методист ТКМЦНОІМ)
Група 2 (ауд. 108).
М о д е р а т о р и : в и к л . Ф е д ч и ш и н О . М . ,Козловська Л. П. (методист ТКМЦНОІМ)
Група 3 (ауд. 109).
М о д е р а т о р и : д о ц . В а р а к у т а О . М . ,С л о б о д я н О . Г. ( в ч и т е л ь ф і з и к и експериментального інтегрованого курсу«Природничі науки» ТЗОШ № 28)
П Р А К Т И Ч Н І  Р О Б О Т И  Я К  З А С І Б  Ф О Р М У В А Н Н Я  Д І Я Л Ь Н І С Н О Г О КОМПОНЕНТУ ПРИРОДНИЧОНАУКОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ШКОЛЯРІВ
Група 4 (ауд. 121).
Модератори: доц. Міщук Н.Й., доц. Мохун С. В.,доц. Барановський В. С., Тарас Н. І. (методист ТКМЦНОІМ)
ПРОЕКТНА ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ ЯК
ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО
ПІДХОДУ
Група 5 (ауд. 122).
Модератори: доц. Барна Л. С., Вавринів Л. А.(директор ТЗОШ № 28, вчитель експериментального кцурсу)
https://bioxima.wordpress.com/2019/05/02/%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%94-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE-%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9-3/

Заходи в рамках коворкікг-сесії екологічної грамотності та здорового способу життя "

Заходи в  рамках коворкікг-сесії екологічної грамотності та здорового способу життя "
Про проведення коворкінг-сесії екологічної грамотності та здорового життя «ЕКО-місто: почнемо з себе».
З метою  реалізації загальноміського проекту «Екологічно сприятливе місто зусиллями громади», в рамках заходів до  Всесвітнього дня здоров’я, Всесвітнього Дня Землі, всеукраїнської акції «За чисте довкілля»  навчальні заклади у квітні 2019 долучились  до проведення коворкінг-сесії  екологічної грамотності та здорового способу життя «ЕКО-місто: почнемо з себе», яка проводилась з метою  формування екологічної свідомості та культури здоров’я, уміння розумно та раціонально користуватися природними ресурсами, усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я людини, здатності і бажання дотримуватися здорового способу життя.
Учасникам потрібно було провести  хоча б один масовий шкільний  захід заданої тематики кожного тижня протягом місяця, розмістити фото або відео заходу на сайті закладу, інтернет-виданнях, соціальних мережах і надіслати посилання публікації.
До вашої уваги пропонуємо дані посилання, Велика вдячність школярам та педагогам які взяли участь у  коворкінг -сесії:
Екологічний коворкінг у ТЗОШ №18 (http://18school.site)
Арт-проект «Друге життя» у 18 школі. (http://18school.site

понедельник, 15 апреля 2019 г.

Здорова родина- найвища цінність у житті !
Для українців родина завжди мала надважливе, сакральне значення. Родина – це найбільший скарб і найвища цінність у житті кожного з нас, джерело життєдайної енергії, любові та  взаємодопомоги.
Саме у родині формуються головні людські цінності, з родини починається і любов до Батьківщини й рідного краю!
Як зробити так щоб майбутня родина була здоровою і міцною! На цю тему роздумували школярі ТЗОШ №24 відвідавши ГО “Дар життя”. Захід проведений в рамках коворкінг сесії екологічної грамотгності і здорового способу життя”

четверг, 11 апреля 2019 г.

Фінальне засідання "Марафону знань з надання домедичної допомоги"

10 квітня на базі ТКГ відбулось фінальне засідання "Марафону знань з надання першої домедичної допомоги"

Майстер -клас “Здорове харчування школяра”

8 квітня в рамках коворкінг-сесії екологічної грамотності та здорового способу життя “ЕКО-місто : почнемо з себе”на базі ТЗОШ №28,  для школярів 9-х класів ЗЗСО відбувся майстер-клас “Здорове харчування школяра”.
План заходу:
  1. Міні-презентація “Тарілка здорового харчування”;
2.  Бліц-інтерв’ю “Мій добовий раціон – корисний чи ні?”;
3.  Експрес -діагностика “Визначення якості продуктів харчування”;
4. Кулінарний майстер-клас : “Шкільний перекус”

Майстер-клас "Використання вуличних тренажерів для зміцнення здоров'я школярів"

1 квітня в рамках коворкінг-сесії екологічної грамотності та здорового способу життя відувся майстер-клас "Використання вуличних тренажерів для зміцнення здоров'я школярів", проведений спільно з Тернопільським міським центром фізичного здоров'я населення. Школярі мали можливість ознайомитись з можливостями використання вуличних тренажерів для змііцнення власного здоров'я.

пятница, 29 марта 2019 г.

Всеукраїнська акція „За чисте довкілля”

З 22 березня по 20 квітня  проводиться  щорічна всеукраїнська акція „За чисте довкілля”. Долучайтесь та  висвітлюйте ваші заходи на офіційних веб-сайтах.Самоосвітня діяльність методиста.

Навчання  в державному вищому навчальному закладі- УНІВЕРСИТЕТІ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ Національної академії педагогічних наук України.Засідання інтерактивної школи сучасного вчителя : «Інновації сьогодні. Основні освітні тренди навчального року»

14 березня на базі ТЗОШ №16 відбулось засідання інтерактивної школи сучасного вчителя інтегрованої платформи  вчителів біології та основ здоров'я  : «Інновації сьогодні. Основні освітні тренди навчального року»

План заходу:
Теоретичний блок
  1. «Розвиток критичного та креативного мислення - один з трендів сучасної освіти»
 (методист ТКМЦНОІМ Козловська Л.П.)
  1. Технологія “перевернутого навчання”
(кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри інформатики та методики її викладання  Балик Н.Р,)
  1. Методичний вернісаж
(вчитель вищої категорії  ТНВК Школа –ліцей ім.Назарія Яремчука №6 Сиротюк С.В., вчитель  вищої категорії ТНВК ШПЛ №2 Згурська С.Б.)
Практичний блок

Вправа «Мозаїка» для критичного осмислення та аналізу інформації
 (методист ТКМЦНОІМ Козловська Л.П.)
Самоосвітня діяльність педагога
 (вчитель вищої категорії,  вчитель-методист ТЗОШ №16 Смаль О.А.,  вчитель вищої категорії,  вчитель-методист гімназії “Гармонія” Галицького коледжу ім. В.Чорновола  Банах С.В., вчитель вищої категорії,  вчитель-методист ТСШ №7 Бенч О.В., вчитель вищої категорії,  вчитель-методист ТЗОШ №10 Гдаль Б.Б.)

Лайфхаки до заняття
Інновація освіти — цілеспрямований процес часткових змін, що ведуть до модифікацій мети, змісту, методів, форм навчання й виховання, адаптації процесу навчання до нових вимог.
 Перевернуте навчання — це форма активного навчання, яка дозволяє «перевернути» звичний процес навчання таким чином: домашнім завданням для учнів є перегляд відповідних відео фрагментів з навчальним матеріалом наступного уроку, учні самостійно проходять теоретичний матеріал, а у класі час використовується на виконання практичних завдань.
Критичне мислення — мислення, суть якого полягає в ухваленні ретельно обміркованих та незалежних рішень. Йому притаманні такі властивості, як усвідомленість та самовдосконалення.
Про проведення міського етапу XVIII Всеукраїнського конкурсу «Земля – наш спільний дім»


Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 21.11.2018 №1292 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2019 рік (за основними напрямами позашкільної освіти) та Плану семінарів-практикумів для педагогічних працівників закладів позашкільної освіти на 2019 рік», Положення про Всеукраїнський конкурс «Земля – наш спільний дім», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.05.2012 №573, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30 травня 2012 року за №864/21176, плану роботи Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді на 2019 рік, наказу управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації від 19.02.2019 №32-од та з метою підвищення рівня еколого-просвітницької та природоохоронної діяльності учнівських колективів екологічної просвіти   15 березня 2019 року на базі ТЗОШ №11 о 12.00 год. проведений міський етап XVIII Всеукраїнського  конкурсу «Земля – наш спільний дім»  на тему «Моя маленька Батьківщина». Велика вдячність всім школярам, не байдужих до проблем еко-довкілля !!!

вторник, 26 марта 2019 г.

Проведення коворкінг-сесії екологічної грамотності та здорового способу життя «ЕКО-місто: почнемо з себе»


З метою  реалізації загальноміського проекту «Екологічно сприятливе місто зусиллями громади», в рамках заходів до  Всесвітнього дня здоров’я, Всесвітнього Дня Землі, всеукраїнської акції «За чисте довкілля» пропонуємо навчальним закладам у квітні 2019  долучитись  до проведення коворкінг-сесії  екологічної грамотності та здорового способу життя «ЕКО-місто: почнемо з себе», яка проводитиметься з метою  формування екологічної свідомості та культури здоров’я, уміння розумно та раціонально користуватися природними ресурсами, усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я людини, здатності і бажання дотримуватися здорового способу життя.
      Учасникам потрібно провести  хоча б один масовий шкільний  захід заданої тематики кожного тижня протягом місяця, розмістити фото або відео заходу на сайті закладу, інтернет-виданнях, соціальних мережах і надіслати посилання публікації на адресу: kozlovskalarusa@gmail.com.
Кращі роботи будуть визначені на початку травня. Критерії: креативність, актуальність, відповідність тематиці, оригінальність, соціальна значущість.
         Просимо підтримати ініціативу та сприяти участі учнів та педагогів у заході.


ПЛАН-ГРАФІК організації навчального процесу із слухачами системи неперервної післядипломної освіти при Тернопільському комунальному методичному центрі науково-освітніх інновацій та моніторингу на ІІ квартал 2019 року

понедельник, 4 февраля 2019 г.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Здоров’язбережувальні технології закладу освіти в умовах сучасних освітніх змін».

06-07 червня 2019 року відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція «Здоров’язбережувальні технології закладу освіти в умовах сучасних освітніх змін».
 Детальніше

"Учитель року-2019"

Вітаємо Гладку Валерію Валеріївну- лауреата III етапу  Всеукраїнського конкурсу "Учитель року-2019" у номінації "Основи здоров'я". Дякуєм за професіоналізм ! Ви найкраща!
воскресенье, 3 февраля 2019 г.

Шановні колеги!Запрошуємо Вас до участі у роботі VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів
«ІННОВАЦІЙНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ:ЗМІСТ, НАПРЯМИ І ТЕХНОЛОГІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ»,
яка відбудеться 16 травня 2019 року


у Національному університеті «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка (м. Чернігів, Україна).

Детальніше про конференцію

До відома школярів !

Відкритий дистанційний курс "Моє здоров'я" є інтерактивним інструментом вивчення базових компонентів здорового способу життя. Курс доступний для вивчення за посиланням http://dist.karazin.ua/moodle/login/index.php

вторник, 1 января 2019 г.

З Новим 2019 роком та Різдвом Христовим !!!

З Новим 2019 роком та Різдвом Христовим !!!


Прийміть наші найщиріші вітання з Новим роком та Різдвом Христовим. Нехай ці свята – вісники оновлення, мрій і сподівань – принесуть Вам і Вашій родині добро, мир і достаток. Бажаю, щоб у новому році Ви зробили все те, про що так давно мріяли. Вірю, що у новому році Ви відчуєте турботу з боку колег, тепло друзів та близьких. Щастя Вам, міцного здоров’я, здійснення найзаповітніших бажань. З Новим Роком !

Звіт роботи інтегрованої методичної платформи вчителів біології та основ здоров'я!

Звіт роботи інтегрованої методичної платформи вчителів біології та основ здоров'я! Перейти за посиданням