среда, 23 августа 2017 г.

Формування здоров'язбережувальної компетентності вчителів здоров'я засобами інноваційних технологій

22 вересня 2017 року на базі оздоровчо - відпочинкового комплексу відбулося інтегроване заняття інноваційної школи сучасного вч

 «Формування здоров’язбережувальної компетентності  вчителів основ здоров’я та бібліотечних працівників  засобами інноваційних технологій"
                     
План проведення  інтегрованого заняття
Час проведення
Назва заходу
Відповідальний
І. Організаційний блок
09.50.- 10.00.
Зустріч, реєстрація учасників  
 О.М.Кульчицька., Л.П.Козловська методисти ТКМЦ НОІМ
10.00. -10.10.
Відкриття інтегрованого заняття. Окреслення теми і мети.  
  Л.П.Козловська методист ТКМЦ НОІМ
ІІ. Теоретично – пізнавальний блок
10.10.-11.00.
    Формування здоров’язбережувальної компетентності засобами інноваційних технологій
  Р.М. Ляхович ,  доцент ДВНЗ ТДМУ ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України
11.00.- 11.40.
 Концепція реалізації державної політики у сфері реформування освіти «Нова українська школа на період до 2029 року» (методичний квест)
О.М.Кульчицька., Л.П.Козловська методисти ТКМЦ НОІМ
ІІІ. Практичний блок
11.40.- 12.20.
 Методичні рекомендації до початку навчального року
  О.М.Кульчицька., Л.П.Козловська методисти ТКМЦ НОІМ
ІV. Рефлексивний блок
12.20.- 12.30.
Вільний мікрофон. Підведення підсумків  
Кульчицька О.М.,
методист ТКМЦ НОІМ

      Мета  інтегрованого заняття:     навчити бібліотечних та педагогічних працівників спрямовувати свою професійну діяльність, ініціативу і творчість на формування ціннісного ставлення особистості  до свого здоров’я та здоров’я своїх товаришів, формувати здоров’язбережувальні  компетентності.

Методичні рекомендації вчителям курсу «Основи  здоров’я»
     Завданням предмету «Основи здоров’я» є формування відповідальності за здоров’я, добробут, безпеку, навколишнє середовище, стабільність у майбутньому та розвиток самозарадності учнів через особисту і культурну ідентифікацію, активну громадянську позицію, підприємливість, усвідомлення цінності життя крізь призму фізичного, психічного, соціального та духовного розвитку.
В оновленій навчальній програмі виокремлено такі змістові лінії, як «Екологічна безпека та сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров'я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність».
 Успішна реалізація оновленої програми інтегрованого предмета «Основи здоров’я» можлива лише на засадах активної співпраці, партнерства всіх учасників навчально-виховного процесу (учнів, педагогів, сім’ї та громади), що передбачає й уможливлює:
1) особистісно-орієнтоване навчання;
2) збагачення змісту інтегрованого предмета емоційним, особистісно-значимим матеріалом;
3) використання інтерактивних методів навчання;
4) стимулювання позитивних інтелектуальних почуттів учнів, послідовну диференціацію та індивідуалізацію вивчення цього предмета;
5) роботу учнів з різними джерелами інформації, різними видами і типами ресурсних матеріалів;
6) відпрацювання практичних дій при вивченні кожної теми;
7) створення умов для активного діалогу між учасниками-партнерами навчально-виховного процесу (учнів, учителів, членів сім’ї, громади) та вільного вибору учнями навчальних завдань і способів поведінки;
8) залучення учнів до самооцінки різних видів своєї діяльності, у тому числі й розвитку життєвих навичок;
9) багатоваріантність форм та видів діяльності учнів;
10) залучення до активної співпраці сім’ї та громади.
Об’єктом оцінювання навчальних досягнень учнів з основ здоров’я є знання, вміння та навички, емоційно-ціннісне ставлення до навколишньої дійсності, правила поведінки учнів у життєвих ситуаціях.
Позитивно оцінюється кожний крок учня, спрямований на:
1) уміння використовувати здобуті знання для зміцнення здоров’я та реалізації здорового способу життя, підвищення рівня знань про здоров’я і безпеку життєдіяльності;
2) набуття життєвих навичок, що сприяють розвитку та взаємозв’язку усіх складових здоров’я (фізичної, соціальної, психічної і духовної);
3) позитивне ставлення до здорового способу життя.
  Оновлена програма з основ здоров'я 5-9 клас за посиланням:https://drive.google.com/file/d/0B4T1mBafKAjHN2U3RnpsU0FTcnM/view?usp=sharing
Концепція нової української школи за посиланням: http://mon.gov.ua/Новини%202016/12/05/konczepcziya.pdf