среда, 31 августа 2016 г.

З початком нового навчального року !!! Нехай він буле легким, цікавим та успішним !!!

Картинки по запросу вітання з новим навчальним роком зображення

Серпневе методоб'єднання вчителів основ здоров'я


Тема: Створення  умов для подальшої модернізації навчально-виховного процесу курсу «Основи здоров’я» на засадах освітніх інновацій та стимулювання до самоосвітньої діяльності педагогів»
  • Мета: створення якісного освітнього середовища для неперервної освіти вчителя  , розвиток здоров’язбережувальної , психосоціальної  та фахової компетентності вчителя , стимулювання творчого потенціалу водночас із формуванням навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності, стимулювання до самоосвітньої діяльності педагогів.
  • Завдання : мотивація вчителів до інноваційноїдіяльності та її науково-інформаційна і методична підтримка, удосконалення педагогічної майстерності педагога, формування індивідуальної навчально-педагогічної системи, орієнтованої на розвиток здоров’збережувальної компетентності  учня.
План.
1.Підсумки роботи методоб’єднання вчителів «Основи здоров’я» у 2015-2016н.р. Основні орієнтири  щодо викладання предмету у 2016-2017 н.р. (Козловська Л.П. ТКМЦНОІМ)
2. Тренінг «Викладання курсу «Основи здоров’я» у 8класі» (Банах С.В. Гімназія «Гармонія»Галицького коледжу)
3. З досвіду роботи «Школи сприяння здоров’ю.» ( Кушнірчук В.В. ТЗОШ №19)
   4. Робота в групах «Планування роботи методичних комісій» (керівники методичних комісій)
Нормативні документи для використання у роботі :
- Методичні рекомендації щодо викладання предметів у 2016-2017 навчальних роках  http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/metoduchni.html
 Матеріали серпневого методоб'єднання детальніше : https://drive.google.com/drive/my-drive

Наші зустрічі у II семестрі 2016 роціЗвіт про роботу методоб'днання вчителів основ здоров'я  за ІІ семестр 2015-2016 н.р.
У  ІІ семестрі 2015-2016 н.р. методобєднання вчителів основ здоров’я працювало над реалізацією методичної теми « Створення умов для подальшої модернізації навчально-виховного процесу  курсу «Основ здоров’я» на засадах освітніх інновацій та стимулювання до самоосвітньої діяльності педагогів»
У  ІІ семестрі 2015-2016 н.р. методобєднання вчителів основ здоров’я працювало над реалізацією «Комплексна міська програма «Здоров’я тернополян» на період 2016-2018 роки» (наказ управління освіти і науки ТМР «Про заходи в рамках комплексної міської Програми «Здоров’я тернополян» на 2016-2018 роки» від 18.03.2016р.  № 133
3апочатковано міський освітянський проект «Шкільна руханка». Робота над проектом буде продовжена в 2016-2017 н.р.
У  ІІ семестрі 2015-2016 н.р. продовжили роботу методичні комісії шкільних округів , на яких розглядалися найактуальніші проблеми модернізації викладання курсу основи здоров’я згідно нового Державного стандарту .
 Особливу увагу було звернуто на  оволодіння учнями здоров’язбережувальними компетенціями, що передбачають розвиток життєвих і спеціальних здоров’язбережувальних навичок , формування в учнів таких навичок як прийняття рішень, розв’язання проблем, творчого та критичного мислення, спілкування, самооцінки та почуття гідності, протистояння негативному психологічному впливові, подолання емоцій та стресу, а також розвиток співчуття і відчуття себе як громадянина. Такі життєві навички, здобуті дітьми на уроках з основ здоров’я, допоможуть їм досягати успіху як у навчанні, так і в житті. Особливий акцент зроблено на формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, формування культури здоров’я з відповідними ціннісними орієнтаціями.
Реалізації даних завдань були направлені засідання методичних структур:
22 лютого 2016р. на базі ТЗОШ №18 відбулося засідання фахового методоб'єднання  вчителів основ здоров'я міста за темою:
«Самоосвітня діяльність вчителя. Особистий брендинг сучасного вчителя. Готовність  вчителя до інноваційної діяльності.»
Завдання семінару:
           - поглиблення  теоретичних і практичних знання  щодо організації самоосвітньої діяльністю педагога. Розкрити сутність таких понять, як самоосвіта, особливості її структури, напрями, форми і методи організації, критерії оцінювання ефективності. Визначити проблеми управління самоосвітньою роботою вчителів,  шляхи їх розв’язання; 
                  - підвищення професійної компетенції вчителів основ здоровя з питань самоосвіти, інноваційної діяльності;
            - розвиток  здоров’язбережувальної  та психосоціальної компетентності педагогів;                
          -  створення якісного освітнього середовища для неперервної освіти. 
План   :
 1. «Самоосвітня діяльність вчителя.»
(методист ТКМЦНОІМ Козловська Л.П.)

2. «Удосконалення самоосвітньої діяльністі вчителя.» (ділова гра)(методист ТКМЦНОІМ Козловська Л.П.)

3. « Особистий брендинг сучасного вчителя.» (Гдаль Б.Б., вчитель основ здоров’я ТЗОШ №10)
4. Готовність  вчителя до інноваційної діяльності. Педагогічний майстер-клас:
- «Формування навичок здорового способу життя через використання інноваційних технологій навчання на уроках основ здоров’я». (Синюк Л.Й., вчитель основ здоров’я ТНВК ШЛ №6 ім. Назарія Яремчука )
- «Використання інтерактивних методів на уроках основ здоров’я» (Сміх Г.О., вчитель основ здоров’я ТНВК ШПЛ №2)
- «Використання традиційних та  інноваційних методик на уроках основ здоров’я» (Гродський О.С. вчитель основ здоров’я ТЗОШ №22)

 Для організації подальшої співпраці вчителі основ  здоров'я міста познайомились з роботою Тернопільського міського  центру фізичного здоров'я населення Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту Тернопільської міської ради. Директор центру Федорович Г.В. розповіла про основні напрямки роботи центру та запропонувала можливі варіанти співпраці.

2. 15 березня на базі  ТЗОШ №24 відбулося засідання методоб’єднання вчителів основ здоров’я на тему «Інноваційні технології навчання . Біоадекватна технологія навчання як умова здоров’язбереження.»
Мета: підвищення професійної компетентності вчителів основ здоров’я ; створення якісного освітнього середовища для неперервної освіти вчителя щодо викладання предмету «Основи здоров’я» через різні форми методичної роботи та подальшої їх реалізації у практику роботи .
Питання для обговорення:
  1. «Інноваційні технології навчання . Біоадекватна технологія навчання як умова здоров'я збереження. Особливості біоадекватного уроку». (Козловська Л.П. )
2. «Школа– осередок сталого розвитку»  (  Зарічна О.В.)
3. «Тренінгові технології навчання з елементами біоадекватної технології» (   Смаль О.А.)
4.. «Можливості використання біоадекватної технології навчання на уроках Основ здоров’я за новим Державним стандартом».  ( Приведа О.О.Дубова М.Д.Папірянська М.І.)
5.  Підсумок. Робота в групах .

Біоадекватна (ноосферна) методика викладання відноситься до однієї з моделей інновацій. Автор даної методики – професор психології, академік Наталія Володимирівна Маслова. Їй належить праця «Ноосферна освіта: концепція, технологія, методика», головне гасло якої – генетична єдність: «Творець – Світ – Природа – Людина – Суспільство».

Ноосферна освіта – універсальна педагогічна система, яка інтегрує найкращі наукові та педагогічні напрацювання. Вона орієнтується на суму вищих ціннісних фізіологічних, інтелектуальних та духовних можливостей людини. Жоден елемент методології, технології, інструментарію цієї системи не здатний порушити біоритми вчителя та учня, тому інша назва даної методики – «біоадекватна», тобто біологічно адекватна універсальним природним законам розвитку людини.


3. Дитинство без туберкульозу (заходи в рамках комплексної міської Програми «Здоров’я тернополян» на 2016-2018 роки» (наказ управління освіти і науки ТМР «Про заходи в рамках комплексної міської Програми «Здоров’я тернополян» на 2016-2018 роки» від 18.03.2016р.  № 133)
   23 та 24 березня на базі ТЗОШ №11 згідно з  Планом заходів щодо зміцнення здоров’я в рамках комплексної міської Програми  «Здоров’я тернополян» на 2016-2018 роки ( наказ управління освіти і науки від 18.03.2016р. №133) відбулося навчання - тренінг «Дитинство без туберкульозу» в рамках засідання міжшкільного клубу «Планета здоров’я» (до Всесвітнього дня профілактики туберкульозу).
  Туберкульоз, за визначенням провідних вчених, продовжує залишатися глобальною проблемою. Ця  хвороба стала небезпекою багатьох країн світу, зокрема України.
        В ході тренінгу учні мали можливість  поглибити знання  про таке захворювання як туберкульоз, шляхи його передачі, симптоми, засоби  профілактики. За словами лікарів, найкраща профілактика туберкульозу - це міцний імунітет і рання діагностика. Тому, здоровий спосіб життя, дотримання вимог гігієни, загартування організму, повноцінне харчування, а також турбота про зміцнення імунітету, повинні стати запорукою здоров’я. До таких висновків прийшли учасники тренінгу.
        Організатори тренінгу подбали щоб дітям було цікаво, передбачивши різні форми роботи. Учні мали можливість побувати в ролі волонтерів, лікарів, журналістів, мали можливість знайти вихід з різних життєвих ситуацій,  знайти нових друзів, обговорити питання, які їх цікавили.
         За сприяння працівників Тернопільського  міського центру фізичного здоров’я населення учасники тренінгу мали можливість визначити життєву ємність легень, силу кисті за допомогою динамометра. Вони запросили школярів на міські новостворені спортивні майданчики, ознайомили з графіком  роботи інструкторів.
   З великим захопленням школярі зустрілися з багаторазовою призеркою Всеукраїнських та міжнародних змагань,чемпіонкою світу з пауерліфтингу
Лілією Проць.

4. Фестиваль-конкурс «Молодь обирає здоров’я» заходи в рамках комплексної міської Програми «Здоров’я тернополян» на 2016-2018 роки»  (наказ управління освіти і науки ТМР «Про заходи в рамках комплексної міської Програми «Здоров’я тернополян» на 2016-2018 роки» від 18.03.2016р.  № 133)
14 квітня 2016р. на базі ТЗОШ №23 відбувся міський етап Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров’я», метою проведення якого є популяризація і пропаганда здорового способу життя, запобігання негативним проявам поведінки серед дітей і молоді, виявлення та підтримки талановитої молоді.
         Проведенню міського етапу Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров’я» у нашому місті приділяється особлива увага, а починаючи з 2016 року, цей конкурс набув більш глибокого змісту, оскільки, у 2015р. Тернопільською міською радою затверджена комплексна міська Програма «Здоров’я тернополян» на 2016-2018 роки. У рамках  цієї програми управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради, Тернопільським комунальним методичним центром науково-освітніх інновацій та моніторингу (ТКМЦНОІМ) затверджено план заходів щодо зміцнення здоров’я школярів.
Фестиваль-конкурс проходив у таких номінаціях: конкурс літературно-музично-спортивних міні-композицій, конкурс плакатів, конкурс фотографій. Окрім того, що конкурс є превентивно-профілактичним, він є і мистецьким. Тому до роботи журі, окрім методистів ТКМЦНОІМ, лабораторії обдарованої дитини ТКМЦНОІМ,  були залучені спеціалісти управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради, КЗ ТМР «Центр творчості дітей та юнацтва», Тернопільської обласної комунальної експериментальної комплексної школи мистецтв, міської станції юних техніків.
Свої роботи  хоча б у одній номінації представили учнівські колективи майже усіх шкіл. Учасники мали змогу презентувати свої задуми, переглянути виступи своїх друзів, переглянути фотографії, художні роботи та плакати. Літературно-музично-спортивні міні-композиції  колективів визначались оригінальністю, дотепністю, високим рівнем виконавчої майстерності, режисури, вокальними, хореографічними, спортивними здібностями. З великим захопленням журі і учасники конкурсу  переглянули всі виступи.
На завершення журі оголосило підсумки конкурсу літературно-музично-спортивних міні-композицій.
Гран-прі конкурсу літературно-музично-спортивних міні-композицій отримала команда «Кадри» (ТНВК Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-правовий ліцей №2»).
І місце - команда «Герої нашого часу» ТСШ №3.
ІІ місце - команди ТЗОШ №28 та ТЗОШ №26.
ІІІ місце - команда «Казка» ТСШ №7 та команда гімназії «Гармонія» Галицького коледжу імені В. Чорновола.
У номінації «Популяризація здорового способу життя» нагороду отримали команди: «Здорове покоління» (ТЗОШ №18), «Посмішка» (ТЗОШ №30), команда ТЗОШ №20.
Всі команди  конкурсу  отримали подарунки, за які велика вдячність службі у справах неповнолітніх і дітей Тернопільської міської ради та міському осередку організації «Червоного Хреста».
 Колектив  ТЗОШ №23 створив всі умови для роботи, позитивний настрій та затишок для учасників фестивалю. 
5. Участь у навчальному семінарі для вчителів»Зміст та методика викладання курсу  «Кроки до порозуміння» у 10(11) класах загальноосвітньої школи», який відбувся на базі ТЗОШ №24 за участю О. Пометун.
6. Організація і проведення  тренінгу  по програмі факультативного курсу « Життя  на роздоріжжі» на базі ТНВК»Школа-медичний ліцей» №15 за участю спеціалістів ЛОКІ ППО (заходи в рамках комплексної міської Програми «Здоров’я тернополян» на 2016-2018 роки»  (наказ управління освіти і науки ТМР «Про заходи в рамках комплексної міської Програми «Здоров’я тернополян» на 2016-2018 роки» від 18.03.2016р.  № 133)

7. Про високий рівень роботи з обдарованими дітьми свідчать результати обласного етапу ІХ Міжнародного екологічного конкурсу «Смачно, корисно, барвисто» на якому роботи учнів ЗНО м. Тернополя вибороли призові місця.
8. Протягом семестру вивчено  систему роботи педагогічних працівників, які атестувалися . На засіданні фахового методичного об’єднання (лютий, 2016) відбулася презентація досвіду роботи цих учителів.
9. На допомогу вчителям у ІІ семестрі розроблено:
1.     Методичні рекомендації щодо організації викладання основ здоров’я у 2015-2016 н.р.

2.Електронний посібник « Викладання курсу «Основи здоров’я» у 7 класі» (спільно з науковцями ТНПУ)