понедельник, 15 сентября 2014 г.

Методичні рекомендації щодо використання листа Міністерства освіти і науки від 30.07.2014 № 1/9-385 « Методичні рекомендації для проведення бесід з учнями загальноосвітніх навчальних закладів з питань: уникнення враження мінами і вибухонебезпечними предметами та поведінки у надзвичайній ситуації» при вивченні курсу «Основи здоров’я» (5-9 клас)


Методичні рекомендації щодо  використання   листа Міністерства освіти і науки від 30.07.2014 № 1/9-385   « Методичні рекомендації для проведення бесід з учнями загальноосвітніх навчальних закладів з питань: уникнення враження мінами і вибухонебезпечними предметами та поведінки у надзвичайній ситуації» при вивченні курсу «Основи здоров’я» (5-9 клас)
                 (укладач методист ТКМЦ НОІМ  Козловська Л.П.)
                  

5клас
 Розділ 4. Соціальна складова здоров’я
Тема 2. Безпека в побуті і навколишньому середовищі
      Пожежна безпека.
 (Лист Міністерства освіти і науки від 30.07.2014 № 1/9-385, додаток 1)
   Тема:Умови  і причини виникнення пожеж. Принципи запобігання та гасіння пожеж.
- Відпрацювання навичок евакуації з приміщення школи.
  Тема:Способи гасіння невеликих пожеж. Особливості гасіння електроприладів. Захист органів дихання під час пожежі.
- Відпрацювання навичок  захисту органів дихання від отруйних газів.
      Дитина в автономній ситуації
(Лист Міністерства освіти і науки від 30.07.2014 № 1/9-385.додаток 1, 2)
  Тема:Безпека надворі. Місця підвищеної небезпеки.
-           Відпрацювання алгоритму безпечної поведінки в місцях великого скупчення людей.
     -     Відпрацювання навичок відмови від ігор у небезпечних місцях.
  Тема. Екстремальні ситуації з незнайомцями.
-Моделювання безпечної поведінки із незнайомими людьми.
________________________ 
6клас
Розділ 1. Здоров’я людини
Ризики і небезпеки
(Лист Міністерства освіти і науки від 30.07.2014 № 1/9-385, додаток 1,2)
 Тема. Поняття про ризик. Виправдані і невиправдані ризики. Оцінка ризиків у щоденному житті. Екстремальні і надзвичайні ситуації.
      Відпрацювання алгоритму дій при потраплянні в екстремальну ситуацію.
Навколишнє середовище і здоров’я
( Лист Міністерства освіти і науки від 30.07.2014 № 1/9-385, додаток 1,2)
Тема. Техногенне середовище. Екологічні проблеми довкілля. Соціальне середовище і здоров’я. Захист від кримінальних небезпек.

Розділ 4.  Соціальна складова здоров’я
Тема 2. Безпека в побуті  й навколишньому середовищі
Пожежна безпека оселі
(Лист Міністерства освіти і науки від 30.07.2014 № 1/9-385, додаток 1)
    Тема. Причини виникнення пожеж. Стадії розвитку пожежі. Пожежна охорона. Профілактика пожеж. План евакуації з будинку.
     -Відпрацювання навичок екстреної евакуації з приміщення школи і своєї оселі.
    Тема. Засоби пожежогасіння. Гасіння невеликої пожежі. Захист органів дихання в зоні пожежі. Дії в разі загоряння одягу.
Проживання у промисловій зоні
(Лист Міністерство освіти і науки від 30.07.2014 № 1/9-385, додаток 1,2)
   Тема. Види небезпечних промислових об’єктів. Дії школяра під час виникнення аварійної ситуації на підприємстві. Підручні засоби захисту.
-         Виготовлення ватно-марлевої пов’язки.
Поведінка в екстремальних ситуаціях
  (Лист Міністерство освіти і науки від 30.07.2014 № 1/9-385, додаток  2)
  Тема. Телефони аварійних служб. Повідомлення для рятувальним службам. Правила  взаємодії з рятувальниками.
-         Моделювання ситуації виклику рятувальних служб.
7 клас
Розділ. Життя і здоров’я людини
  Принципи безпечної життєдіяльності 
(Лист Міністерство освіти і науки від 30.07.2014 № 1/9-385, додаток 1,2)
Тема. Техногенна безпека. Правила безпечної безпеки житла.
Тема. Особливості користування паливними газами. Пожежа в громадському приміщенні. План евакуації, знаки пожежної безпеки.
Практична робота:
Моделювання ситуації евакуації з класу, школи
.

Розділ. Психічна і духовна складові здоров’я
 Конфлікти і здоров’я
(Лист Міністерство освіти і науки від 30.07.2014 № 1/9-385, додаток 2)

Тема. Поняття про стрес. Вплив стресу на здоров’я. Методи запобігання стресу. Психологічні особливості поведінки людини в екстремальних умовах.
__________________________________________________________________  

8  клас
  
Розділ. Життя і здоров’я людини

Надзвичайні ситуації 
(Лист Міністерства освіти і науки від 30.07.2014 № 1/9-385, додаток 1,2)
Тема. Надзвичайні ситуації (НС) соціального, природного та техногенного походження, причини їх виникнення. Основні принципи порятунку та захисту людей. Оптимальні дії під час конкретних НС.
Тема. Перша допомога при НС. Дія рятувальних служб при НС. Права і обов’язки людини під час НС та в період  ліквiдації  їх наслідків.
Практична робота:
Моделювання ситуацій надання першої допомоги під час НС.

Розділ. Соціальна складова здоров’я
 Безпека в сучасному світі.
(Лист Міністерства освіти і науки від 30.07.2014 № 1/9-385, додаток 1,2)
Тема. Уникнення небезпеки в кримінальних ситуаціях пограбування, шантажу, нападу. Захист від релігійних сект Основи самозахисту у кримінальних ситуаціях та його межі. Правова відповідальність неповнолітніх. Органи охорони правопорядку.
Практична робота:
Моделювання ситуації уникнення нападу і пограбування.

 Тема. Небезпеки під час терористичних актів. Основи самозахисту під час терористичних актів. Соціальні небезпеки у місцях проживання. Соціальні патології. Соціальні конфлікти. Інформаційна безпека.

 Екскурсія.
Медична допомога: поліклініка, швидка допомога, оздоровчі центри.


________________________________________________________________

9 клас

Розділ. Життя і здоров’я людини
 (Лист Міністерства освіти і науки від 30.07.2014 № 1/9-385, додаток 1,2)

   
 Тема. Взаємозв’язок основних ознак, складових і чинників здоров’я. Людський фактор у формуванні безпеки людини. Глобальні небезпеки.

Розділ. Психічна і духовна складова здоров’я
(Лист Міністерства освіти і науки від 30.07.2014 № 1/9-385, додаток 1,2)
Тема. Цінність і неповторність життя. Основи психологічних та моральних засад безпеки людини. Вплив психологічних властивостей та етичних засад людини на її дії в різних життєвих ситуаціях.
Здоров’я в ієрархії життєвих цінностей. Відповідальність за власне здоров’я.


пятница, 12 сентября 2014 г.

Рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 6 класі загальноосвітніх навчальних закладів у 2014/2015 навчальному році для вчителів курсу «Основи здоров’я»Рекомендації
щодо організації навчально-виховного процесу
у 6 класі загальноосвітніх навчальних закладів
у 2014/2015 навчальному році для вчителів курсу «Основи здоров’я»
( Витяг з додатоку до листа Міністерства освіти і науки України«29» серпня 2014  № 1/9-433)

Запровадження нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти передбачає перехід на навчання за новими програмами і підручниками. Обмежене державне фінансування програми видання підручників не дало змоги стовідсотково забезпечити учнів 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів новими підручниками до початку 2014/2015 навчального року. В умовах відсутності підручників для організації навчально-виховного процесу у 6 класі пропонуємо використати підручники минулих років видання та електронні версії нових підручників, що розміщені на сайтах видавництв (посилання на сайти видавництв розміщено на офіційному веб-сайті МОН України www.mon.gov.ua) та спеціально створеному репозитарії цифрового навчального контенту (http://uatest.lokando.com).

Основи здоров’я
         Здійснено аналіз навчальних програм «Основи здоров’я» для 5-9 класів (лист МОН від 23.12.2004 №1/11-1166) та «Основи здоров’я» для 5-9 класів (наказ МОНмолодьспорту від 06.06.2012 р. № 664).
Мету обох програм предмета «Основи здоров’я» (2004 та 2012 рр.) сформульовано однаково. Завдання чинної навчальної програми (2012 р.) доповнено позицією формування в учнів сталої мотиваційної установки на здоровий спосіб життя як провідної умови збереження і зміцнення здоров’я з урахуванням необхідності особистісного розвитку учнів на основі компетентнісного підходу. У зв’язку з цим зміст чинної програми посилено задля відпрацювання ключових компетенцій учнів з акцентом на уміннях і навичках щодо збереження життя і зміцнення здоров’я. Передбачено також і низку вправ, які дітям слід виконувати разом з батьками.
Оскільки чинна програма структурована за тематикою по-іншому, змінилася також послідовність її викладу.
У новоствореній навчальній програмі для 6 класу на 20%-25% змінені теми відповідно до підходів у суспільстві до здорового способу життя. Введені теми щодо: безпечного життя дитини (критичне мислення - орієнтування дитини в інформаційному просторі, вплив реклами, інтернет-простору), розширене поняття «середовище», тематика «конфлікти» розширено в плані ескалації проблеми, безпека в побуті, розширено інформацію про йододифіцит і діабет, концептуально помінялося практичне спрямування (таблиця).

Кіл-ть
годин
Додано
Примітки

35
годин
1 годину резервну


Розділ
1-4
год.
1 годинуДодані теми: Безпека життєдіяльності. Здоров’я і благополуччя. Життєві навички, сприятливі для здоров’я. Ризики і небезпеки Поняття про ризик. Виправдані і невиправдані ризики. Оцінка ризиків у щоденному житті. Екстремальні і надзвичайні ситуації.
Техногенне середовище. Екологічні проблеми довкілля.
Соціальне середовище і здоров’я. Захист від кримінальних небезпек. Моделювання поведінки в умовах зміни кліматичних умов. Відпрацювання алгоритму дій при потраплянні в екстремальну ситуацію.
Складання пам’яток запобігання кримінальних небезпек. Відпрацювання навичок захисту особистого майна (квартири, велосипеда, мобільного телефону)*.


6
Розділ 2. Фізична складова здоров’я
Значення води і харчування для розвитку і здоров’я підлітків. Харчові звички. Принципи харчування для здоров'я Профілактика йододефіциту і діабету.
Правила купівлі, обробки і зберігання харчових продуктів. Перша допомога при харчових отруєннях.
Аналіз маркування харчових продуктів*.
Складання пам'ятки: «Правила особистої гігієни»

6
Розділ 3. Психічна і духовна складові здоров’я Психічний розвиток підлітка Потреби людини, їх розвиток із віком.
Навички і звички. Вплив звичок на здоров’я Самооцінка і здоров’я
Поняття самооцінки. Види самооцінки. Формування адекватної самооцінки.
Критичне мислення та уміння приймати рішення
Види рішень. Алгоритм прийняття зважених рішень. Рішення, важливі для здоров’я.
Вплив реклами на рішення людини. Види реклами. Соціальна і комерційна реклами.
Позитивні й негативні впливи однолітків. Протидія тиску і маніпуляціям.
Проект самовдосконалення (вибір, планування і досягнення мети). Створення плану формування корисної звички (чи відмови від поганої або шкідливої звички).
Моделювання ситуації прийняття зважених рішень.
Аналіз грошових витрат, пов’язаних з курінням.
Аналіз соціальної і комерційної реклами.
Створення соціальної реклами з профілактики ВІЛ-інфекції.
Зменшено на 2 години
15
Додано 1 годину Розділ 4. Соціальна складова здоров’я

п
і
Тема 1. Соціальне благополуччя Спілкування і здоров’я
Засоби комунікації. Навички спілкування. Стилі спілкування. Значення упевненої поведінки для здоров'я.
Запобігання ескалації конфлікту. Самоконтроль у конфліктних ситуаціях.
Способи протидії агресії та насиллю у підлітковому середовищі. Відпрацювання навичок упевненої поведінки у життєвих ситуаціях. Складання плану покращення міжособистісних стосунків. Відпрацювання навичок самоконтролю у конфліктних ситуаціях.

8
Тема 2. Безпека в побуті й навколишньому середовищі
План евакуації з будинку. Захист органів дихання в зоні пожежі. Дії в
разі загоряння одягу.
Види небезпечних промислових об’єктів.
Підручні засоби захисту.
Елементи конструкції велосипеда, що впливають на безпеку руху. Одяг для велосипедиста. Засоби безпеки велосипедиста.
Правила перевезення вантажів і виконання маневрів на велосипеді. Повідомлення для рятувальним службам. Правила взаємодії з рятувальниками.
Відпрацювання навичок безпечного зберігання ліків і засобів побутової хімії.*


Відпрацювання навичок екстреної евакуації з приміщення школи і
своєї оселі.
Виготовлення ватно-марлевої пов’язки. 
Вивчення вмісту автомобільної аптечки.*У підручниках (2014 р.), на відміну від підручників (2006 р.), має місце нове інформаційне наповнення параграфів.
Пропонуємо для вивчення предмета в 6 класі користуватися підручниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки:
підручник «Основи здоров'я. 6 клас» - автори: Василенко С.В., Гущина Н.І., Манюк О.І., видавництва «Навчальна книга», 2006 р.;
підручник «Основи здоров'я. 6 клас» - автори: Бойченко Т.Є., Коваль Н.С., Дивак В.В., видавництво «Генеза», 2006 р.;
підручник «Основи здоров'я. 6 клас» - автор: Поліщук Н.М., видавництво «Генеза», 2006 р.;
підручник «Основи здоров'я. 6 клас» - автори: Воронцова Т.В., Пономаренко В.С., видавництво «Алатон», 2006 р.;
підручник «Основи здоров'я. 6 клас» - автори: Тагліна О.В., Наглов О.В., видавництво «Ранок», 2006 р.;
підручник «Основи здоров'я. 6 клас» - автори: Т. Є. Бойченко, С. В. Василенко, Н. Г. Гущіна, І. П. Василашко, Н. С. Коваль, О. К. Бурська, видавництво «Генеза», 2014 р.;
підручник «Основи здоров'я. 6 клас» - автори: І. Д. Бех, Т. В. Воронцова, В. С. Пономаренко, С. В. Страшко, видавництво «Алатон», 2014 р.
Електронні версії новостворених підручників можна знайти на сайтах видавництв.
Матеріали щодо викладання предмета, опис нових технологій навчання можна відшукати на сторінках фахових журналів.