среда, 24 февраля 2016 г.

Педагогічний майстер-клас : «Самоосвітня діяльність вчителя. Особистий брендинг сучасного вчителя. Готовність вчителя до інноваційної діяльності.»

22 лютого 2016р. на базі ТЗОШ №18 відбулося засідання фахового методоб'єднання  вчителів основ здоров'я міста за темою:
«Самоосвітня діяльність вчителя. Особистий брендинг сучасного вчителя. Готовність  вчителя до інноваційної діяльності.»

Завдання семінару:
           - поглиблення  теоретичних і практичних знання  щодо організації самоосвітньої діяльністю педагога. Розкрити сутність таких понять, як самоосвіта, особливості її структури, напрями, форми і методи організації, критерії оцінювання ефективності. Визначити проблеми управління самоосвітньою роботою вчителів,  шляхи їх розв’язання; 
                  - підвищення професійної компетенції вчителів основ здоровя з питань самоосвіти, інноваційної діяльності;
                     - розвиток  здоров’язбережувальної  та психосоціальної компетентності педагогів;                       -  створення якісного освітнього середовища для неперервної освіти.

План   :

 1. «Самоосвітня діяльність вчителя.»
 (методист ТКМЦНОІМ Козловська Л.П.)

2. «Удосконалення самоосвітньої діяльністі вчителя.» (ділова гра)(методист ТКМЦНОІМ Козловська Л.П.)

3. « Особистий брендинг сучасного вчителя.» (Гдаль Б.Б., вчитель основ здоров’я ТЗОШ №10)
4. Готовність  вчителя до інноваційної діяльності. Педагогічний майстер-клас.

- «Формування навичок здорового способу життя через використання інноваційних технологій навчання на уроках основ здоров’я». (Синюк Л.Й., вчитель основ здоров’я ТНВК ШЛ №6 ім. Назарія Яремчука )
- «Використання інтерактивних методів на уроках основ здоров’я» (Сміх Г.О., вчитель основ здоров’я ТНВК ШПЛ №2)
- «Використання традиційних та  інноваційних методик на уроках основ здоров’я» (Гродський О.С. вчитель основ здоров’я ТЗОШ №22)

 Для організації подальшої співпраці вчителі основ  здоров'я міста познайомились з директором Тернопільського міського  центру фізичного здоров'я населення Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту Тернопільської міської ради Федорович Г.В., яка розповіла про основні напрямки роботи центру та запропонувала можливі варіанти співпраці. Велика вдячність Галині Василівні за участь у роботі метод'єднання. 


вторник, 23 февраля 2016 г.

Увага! Конференція "Педагогіка здоров'я"Міністерство науки і освіти України
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Інститут модернізації змісту освіти
Департамент освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації
Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Обласний комунальний заклад освіти Криворізька загальноосвітня санаторна школа-інтернат № 8 І-ІІ ступенів

Запрошуємо Вас прийняти участь у роботі VI Всеукраїнської науково-практичної конференції “Педагогіка здоров’я”, яка буде проводитися на базі обласного комунального закладу освіти “Криворізька загальноосвітня санаторна школа-інтернат № 8 І-ІІ ступенів”. Форма участі в роботі конференції – очна та заочна.
Дата проведення конференції – 28-29 квітня 2016 року.
Конференція присвячена висвітленню теоретичних та практичних результатів досліджень щодо проблем вивчення, збереження та формування здоров’я дітей, учнівської та студентської молоді.
До участі в роботі конференції запрошуються науковці, викладачі вищих навчальних закладів, студенти, співшукачі, аспіранти, докторанти, керівники дослідно-експериментальних освітніх закладів з питань здоров’язбереження, методисти, педагоги загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів.
Основні напрями роботи конференції:
·        здоров’я людини як медико-біологічна, екологічна, філософська, соціально-економічна, культурологічна та психолого-педагогічна категорія;
·        шляхи ноосферного розвитку України та стан фізичного, психічного, духовного й соціального здоров’я дітей, підлітків та молоді;
·        валеологічна культура як стратегія здоров’язбережувальної та екологобезпечної поведінки особистості в навколишньому середовищі;
·        методолого-теоретичні основи педагогіки здоров’я;
·        сучасні підходи до створення здоров’язбережувального освітнього середовища в навчальному закладі;
·        фізичне виховання, фізична реабілітація та рекреація у збереженні здоров’я;
·        біоетика і проблеми збереження здоров’я людини;
·        психолого-педагогічні основи профілактики шкідливих звичок та соціально-небезпечних захворювань (токсикоманія, наркозалежність, алкоголізм, тютюнопаління, інфекції, що передаються статевим шляхом, ВІЛ/СНІД);
·        здоров’язбережувальні освітні технології;
·        психолого-педагогічні засади формування здорового способу життя;
·        методика викладання безпеки життєдіяльності, екологічних та валеологічних дисциплін;
·        досвід діяльності шкіл, що входять до Всеукраїнської мережі “Школа сприяння здоров’я” та “Школа сталого розвитку”;
·        актуальні проблеми корекційної педагогіки та психології;
·        медико-психолого-педагогічний супровід сучасних інклюзивних процесів у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах.
За вказаними напрямами планується робота трьох секцій – 1) загальні питання здоров’язбереження учасників освітнього процесу; 2) здоров’язбережувальні технології; 3) актуальні питання корекційної та інклюзивної освіти.
Під час роботи конференції буде представлено досвід діяльності колективу обласного комунального закладу освіти “Криворізька загальноосвітня санаторна школа-інтернат № 8 І-ІІ ступенів” з реалізації програми дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня впровадження за темою Здоров’язбережувальний простір як фактор розвитку соціально активної особистості.
За матеріалами конференції буде видано збірку наукових праць. Матеріали для опублікування можна подавати українською, російською або англійською мовою.
Вимоги до оформлення статті: обсяг матеріалів, включно зі списком цитованої літератури, повинен становити від 3 до 10 повних сторінок формату А4. Електронна версія тексту готується у текстовому редакторі Microsoft Word 6.0/7.0/97 (for Windows). Кегль – Times New Roman; міжрядковий інтервал – 1,0; розмір шрифту - 14; поля: верхнє і нижнє – 20 мм, ліве – 30 мм, праве – 20 мм; вирівнювання - по ширині; абзацний відступ – 0,95. Сторінки не нумеруються. Переноси слів не допускаються. По тексту використовувати однакові лапки, а саме: “” та апостроф: ’.
При оформленні рукопису у правому куті першої сторінки ставиться прізвище та ініціали автора (авторів) і повна назва закладу чи установи, нижче посередині рядка – заголовок статті великими літерами. Між назвою закладу та заголовком статті - інтервал 1,5.
Усі рисунки мають бути чорно-білими і подаються в форматі jpeg або tiff. Вони послідовно нумеруються арабськими цифрами (рис. 1; табл. 1). До кожного рисунку подається короткий підпис, а до таблиці заголовок. Необхідно уникати дублювання графічного матеріалу і довгих заголовків таблиць. Фотографії до друку не приймаються.
Відповідні посилання на використані джерела наводяться в квадратних дужках, наприклад [3, с. 7]. Список використаних джерел під назвою “Література” подається після тексту і повинен не перевищувати більше 5 джерел. Список має містити лише роботи, що згадуються у статті, які розташовують в алфавітному порядку та оформляють за чинними вимогами.
Матеріал для публікації має бути ретельно перевірений на наявність орфографічних та стилістичних помилок і повністю відредагований. Відповідальність за достовірність викладеної інформації покладається на авторів.
Матеріали для участі в конференції приймаються до 1 березня  2016 року.
Учасники конференції мають відправити окремими файлами на електронну адресу наступні матеріали:
1)     заявку на участь у конференції (зразок додається);
2)     статтю;
3)     відскановану чи сфотографовану електронну копію чеку про переказ плати за статтю.
Організаційний внесок на видавничі потреби складає 35 грн. за одну сторінку тексту. Публікацію статті можна оплатити у будь-якому відділенні КБ “Приватбанк” в Україні через термінал самообслуговування або касу, або через мережу Інтернет за допомогою Приват24. Знайти найближчий до Вас термінал самообслуговування, можна тут: http://privatbank.ua/info/index1.stm?url=/info/bass/cityes.ssc.
Номер рахунку, найменування банку та отримувача: ПАТ КБ “Приватбанк” Поповнення карткового рахунку № 4405 8823 0497 5117.
Будь-ласка, надішліть, електронний варіант статті, скан- або фотокопію квитанції про оплату публікації на e-mail: apion1@meta.ua. Оплата вважається зарахованою в разі отримання Вами підтверджувального листа.
Учасники конференції отримають збірку наукових праць при реєстрації (першому автору гарантується один примірник). Розсилка збірників для учасників конференції у заочному форматі буде здійснюватися через службу експрес-доставки “Нова пошта” за рахунок авторів. Для отримання збірника вкажіть найбільш зручне для вас відділення цієї служби.
З питань конференції звертатись до: Бойчука Юрія Дмитровича, доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри здоров’я людини та корекційної освіти ХНПУ імені Г.С. Сковороди, контактний телефон: 068-6000-147; Терещенко Наталії Дмитрівни, заступника директора з навчальної роботи ОКЗО “Криворізька загальноосвітня санаторна школа-інтернат № 8 І -ІІ ступенів”, контактний телефон: 067-177-63-24, телефон/факс закладу (0564)36-84-77.
Робота конференції розрахована на 2 дні: 1 день – реєстрація учасників конференції, пленарне засідання, святковий концерт з участю учнів ОКЗО “Криворізька загальноосвітня санаторна школа-інтернат №8 І-ІІ ступенів”, екскурсія закладом із відвідуванням медичного блоку та виїзна екскурсія по місту з відвідуванням славетного ботанічного саду; відкритий мікрофон “У колі друзів”; 2 день – робота секцій за основними напрямами роботи конференції. Під час роботи секцій передбачено: виступи учасників секцій, обговорення, демонстрація фрагментів уроків, тренінгів, виховних заходів (із практики впровадження превентивних та профілактичних програм у загальноосвітньому закладі), діяльності медичного блоку закладу (спортивні тренажери, дихальна гімнастика, фітотерапія, кисневі коктейлі, аромо-іонна та десенсибілізуюча види терапії, фізіотерапевтичні процедури, зміцнювальний та лікувальний масаж, лікувальна фізкультура, спелеотерапія та лазерний душ). Підведення підсумків роботи конференції.
Проживання учасників конференції - у комфортних кімнатах блочного типу спального корпусу закладу. Сніданок, обід, вечеря – у шкільній їдальні. При потребі – можливе замовлення кафе. Оргкомітет забезпечує проживання та харчування учасників конференції. Вартість проїзду та харчування оплачується учасниками самостійно.

Запрошуємо до участі в роботі конференції!

Просимо максимально розповсюдити інформаційний лист серед зацікавлених осіб.

Зразок заявки на участь в конференції (надсилається окремим файлом):

ЗАЯВКА
на участь у VI Всеукраїнської науково-практичної конференції
 Педагогіка здоров’я

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю): ________________________________________
Науковий ступінь, вчене звання (якщо є): ______________________________________
Місце роботи, посада: ______________________________________________________
Адреса Нової пошти (для заочних учасників)_________________________________
Мобільний телефон (обовязково): ____________________________________________
Електронна адреса (обовязково): _____________________________________________
Напрямок участі у конференції: ______________________________________________
Тема доповіді: _____________________________________________________________
Форма участі у конференції(очна/заочна): _____________________________________