пятница, 2 марта 2018 г.

VIІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогіка здоров’я»


(Для зацікавлених вчителів основ здоров'я міста)

Міністерство науки і освіти України
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»
Харківський національний педагогічний університет 
імені Г. С. Сковороди
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Національний університет «Чернігівський колегіум»
 імені Т. Г. Шевченка
Чернігівський національний технологічний університет
ВГО «Українська асоціація валеологів»


ШановнІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо взяти участь
у VIІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції
«Педагогіка здоров’я»
(м. Харків, 18-19 травня 2017 року)


Конференція відбудеться на базі Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди й буде присвячена висвітленню теоретичних і практичних результатів досліджень щодо проблем вивчення, збереження й формування здоров’я дітей, учнівської та студентської молоді.
До участі в роботі конференції запрошуються науковці, викладачі закладів вищої освіти, студенти, аспіранти, докторанти, вчителі закладів загальної середньої освіти.
Оргкомітет приймає матеріали за такими напрямами:
·        здоров’я людини як медико-біологічна, екологічна, філософська, соціально-економічна, культурологічна та психолого-педагогічна категорія;
·        стан фізичного, психічного, духовного й соціального здоров’я дітей, підлітків та молоді; України;
·        валеологія як наука про здоровʼя: сучасний стан та перспективи розвитку;
·        теоретико-методологічні основи педагогіки здоров’я;
·        культура здоровʼя як особистісний феномен;
·        екологічна компетентність як стратегія здоров’язбережувальної поведінки в навколишньому середовищі;
·        сучасні підходи до створення здоров’язбережувального освітнього середовища в закладі освіти;
·        фізичне виховання, ерготерапія, фізична реабілітація та рекреація у збереженні й відновленні здоров’я;
·        біоетика і проблеми збереження здоров’я людини;
·        психолого-педагогічні основи профілактики шкідливих звичок та соціально-небезпечних захворювань (токсикоманія, наркозалежність, алкоголізм, тютюнопаління, інфекції, що передаються статевим шляхом, ВІЛ/СНІД);
·        здоров’язбережувальні освітні технології;
·        психолого-педагогічні засади формування здорового способу життя;
·        методика викладання безпеки життєдіяльності, екологічних та валеологічних дисциплін;
·        досвід діяльності шкіл, що входять до Всеукраїнської мережі «Школа сприяння здоров’я» та «Школа сталого розвитку»;
·        актуальні проблеми спеціальної педагогіки та психології;
·        психолого-педагогічний та реабілітаційний супровід сучасних інклюзивних процесів у закладах загальної середньої освіти та закладах вищої освіти.
За матеріалами конференції буде видано збірник наукових праць. Детальніше за посиланням:https://drive.google.com/file/d/1Amwzo_Q-axPAYP2bTK9ciKEM4gilpzyD/view?usp=sharing
Просимо максимально розповсюдити інформаційний лист серед зацікавлених осіб.

Оргкомітет конференції