четверг, 11 декабря 2014 г.

Інформаційне повідомлення. Для охочих вчителів курсу «Основи здоров’я»

КОНФЕРЕНЦІЯ «ПЕДАГОГІКА ЗДОРОВ’Я»


Міністерство  освіти і науки України
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
 Інститут педагогіки та психології 
Центр здоров’язбережувальної педагогіки
Природничий факультет
                                                                                 Кафедра здоров’я людини та
корекційної освіти


2015 року кафедра здоров’я людини та корекційної освіти Харківського національного пе­дагогічного університету імені Г. С. Сковороди планує провести
 V Всеукраїнську заочну науко­во-практичну конференцію з міжнародною учас­тю «Педагогіка здоров’я», яка буде присвячена висвітленню теоретичних та практичних резуль­татів досліджень щодо збереження та формування здоров’я дітей, учнівської та студентської молоді.
До участі в роботі конференції запрошуються науковці, викладачі вищих навчальних закла­дів, студенти, співшукачі, аспіранти, докторанти, учителі загальноосвітніх та спеціалізованих на­вчальних закладів.
Випуск та розсилку збірки матеріалів конферен­ції буде приурочено до 15 травня — 170-річчя з дня народження видатного вченого, Нобелів­ського лауреата 1.1. Мечникова.
Оргкомітет приймає матеріали за такими на­прямами:
- сучасний розвиток учень І. І. Мечнікова про імунітет, ортобіоз, теорії старіння та їх зна­чення для відновлення, збереження та розвит­ку здоров’я людини;
     здоров’я людини як медико-біологічна, еколо­гічна, соціально-економічна, культурологічна та психолого-педагогічна категорія;
     шляхи ноосферного розвитку 'України та стан фізичного, психічного, духовного й соціально­го здоров’я дітей, підлітків та молоді;
     еколого-валеологічна культура як стратегія здоров’язбережувальної та екологобезпечної пове­дінки особистості в навколишньому середовищі;
     методолого-теоретичні основи педагогіки здоров’я;
     сучасні підходи до створення здоров’я- збережувального освітнього середовища в на­вчальному закладі;
     фізичне виховання, фізична реабілітація та рекреація в збереженні здоров’я;
     біоетика і проблеми збереження здоров’я людини;
     психолого-педагогічні основи профілактики шкідливих звичок та соціально-небезпечних за­хворювань (токсикоманія, наркозалежність, алкоголізм, тютюнопаління, інфекції, що пе­редаються статевим шляхом, ВІЛ/СНІДУ,
     здоров’язбережувальні освітні технології;
     психолого-педагогічні засади формування здо­рового способу життя;
     методика викладання безпеки життєдіяльно­сті, екологічних та валеологічних дисциплін;
     досвід діяльності шкіл, що входять до Всеукра­їнської мережі «Школа сприяння здоров’я» та «Школа сталого розвитку»;
     актуальні проблеми корекційної педагогіки та психології;
     медико-психолого-педагогічний супровід су­часних інклюзивних процесів у загальноосвіт­ніх та вищих навчальних закладах.

Практичні заняття з надання першої домедичної допомоги

Про проведення занять
з домедичної допомоги
для учнів ЗНЗ

           Доводимо до Вашого відома, що практичні заняття з надання домедичної допомоги для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, які проводились згідно листа Управління освіти і науки Тернопільської міської ради №1742/04 від 23.09.2014 р.на базі тренінгового центру медичного університету з 02.12.2014 р. будуть проводитись на базі Центру екстерної медичної допомоги і медицини катастроф за адресою вул. Репіна, 11 (масив «Східний», станція швидкої допомоги, актова зала , 3 поверх).( Лист  Управління освіти і науки Тернопільської міської ради №2888/04 від 03.12.2014 р.)

 Пропонований графік проведення занять:

02.12.2014р.
ТСШ №3
21.01.2015 р.
Українська гімназія
27.01.2015р.
ТЗОШ №4
03.02.2015р.
ТСШ №5
10.02.2015 р.
ТНВК №13
17.02.2015 р.
ТЗОШ №24
24.02.2015 р.
ТЗОШ №16
03.03.2015 р.
 ТНВК №9
11.03.2015 р.
ТСШ №7
17.03.2015 р.
ТНВК №12
31.03.2015 р.
Галицький коледж, Гімназія «Гармонія»
01.04.2015 р.
ТЗОШ №23
16.04.2015 р.
ТСШ №17
21.04.2015 р.
ТЗОШ №25,30
28.04.2015 р.
ТЗОШ №8
06.05.2015 р.
ТЗОШ №14
12.05.2015 р.
 ТЗОШ №28

Початок занять о 15.00 год. Максимальна кількість учнів - 40.
Контактні телефони : 0675710544 - Козловська Лариса Петрівна,
0664052670- Шильман Олена Євгенівна.