понедельник, 21 сентября 2015 г.

Відбувся тренінг "Сучасні методики профілактичної роботи серед учнівської молоді щодо негативних наслідків вживання наркотичних речовин "17.09.2015р.о 14.00 год. на базі ТНВК "Загальноосвітня школа I-III ступенів - медичний ліцей  №15 віббувся тренінг    Тема «Сучасні  методики профілактичної роботи  серед учнівської молоді щодо негативних наслідків вживання наркотиків

 

        Мета: Створення умов для подальшої модернізації  навчально- виховного процесу курсу «Основи здоров’я» на засадах освітніх інновацій та стимулювання до самоосвітньої діяльності педагогів;
- розвиток  професійної  компетентності    вчителів «Основ здоров’я» з питань профілактичної роботи серед учнівської молоді щодо негативних наслідків вживання наркотиків  ; 
- створення якісного освітнього середовища для неперервної освіти вчителя щодо викладання предмету «Основи здоров’я» через різні форми методичної роботи та подальшої їх реалізації у практику роботи   ;
- апробація нових форм інтерактивної співпраці вчителів «Основ здоров’я» та соціальних педагогів,  медиків.

Форма проведення : тренінг.

Співорганізатори: методобєднання вчителів «Основ здоровя», методоб’єднання психологів.

I. Вступ . Вправи на знайомство та створення невимушеної творчої робочої атмосфери.  Оголошення теми , мети , плану роботи.
Вправа –очікування «Пісчаний годинник»
               Учасники пишуть на окремих аркушах по три  очікування-бажання, які прикріплюють до зображення пісчаного годинника.
Вправа «Мандруємо разом»
Слухачам пропонується компас. Кожна група учасників презентує себе, розповідаючи щось цікаве про свою групу.
II. Вступ до теми тренінгу, вправи на актуалізацію знань та налаштування на обговорення головних питань тренінгу.
     Вступ до теми тренінгу
Термінологічний словник
 Згідно з Всесвітньою організацією охорони здоров'я
Наркотик — хімічний агент, що викликає ступор, кому або нечутливість до болю.
         Наркома́нія (від грецьких слів narke — заціпеніння, сон, і mania — божевілля, пристрасть, потяг) — група хвороб, що виникає внаслідок систематичного, у наростаючій кількості вживання речовин, які включені до затвердженого на офіційному рівні списку наркотиків (такий поділ передумовлений передовсім правовими, а не медичними чинниками, — адже з клінічних позицій наркоманії та токсикоманії патогенетично досить схожі). Проявами наркоманії є психічна і фізична залежність від цих речовин, а також розвиток абстиненції внаслідок припинення їх прийому.
         Випадки епізодичного чи помірного вживання ряду речовин наркотичної чи стимулюючої дії без розвитку залежності від них носять назву «наркотизму», або «періодичної наркотизації». Наркозалежність — непереборний потяг пов'язаний з психічною (психологічною), а інколи фізичною (фізіологічною) залежністю від наркотиків.
Розрізняють позитивну прихильність — прийом наркотику для досягнення приємного ефекту (ейфорія, відчуття бадьорості, підвищений настрій) і негативну прихильність — прийом наркотику для того, щоб позбутися поганого самопочуття. Фізична залежність означає тяжкі і навіть болючі відчуття, хворобливий стан при перерві постійного прийому наркотиків (т.зв. абстинентний синдром, ломка). Від цих відчуттів рятує поновлення прийому наркотиків.
Вправи на актуалізацію знань та налаштування на обговорення головних питань тренінгу.
Вправа «Асоціативний ряд».
Скласти асоціативний ряд до словосполучення «Наркотики. Учні . Школа»
 Наркоманія  серед підлітків - це …
-          актуально ;
-          не актуально;
-          проблема сімї ;
-          проблема школи ;
-          проблема медиків ;
-          соціальна проблема;
-          лабіринт без завершення
Виступ лікаря наркодиспансеру « Проблема наркоманії серед підлітків шкіл міста»
Скласти асоціативний ряд до словосполучення «Профілактика наркотизму-це…»
I I I.    Обговорення основних питань тренінгу (проблеми)
Інформаційний блок. . (Козловська Л.П.)
Термін "профілактика" (з грец. – попередження) – це комплекс науково-обґрунтованих і своєчасно застосованих дій, спрямованих на попередження вживання наркотичних засобів підлітками, виникнення пов’язаних з цим психологічних, соціокультурних відхилень.     Основні напрями профілактики в сфері наркотичної залежності:
  • Консультування — до цього напряму в нашій країні належить первинна профілактика наркотизму. Реалізується, головним чином, без участі правоохоронних органів.
  • Втручання — до цього напряму належить вторинна і третинна профілактика наркотизму. Реалізується за участю правоохоронних органів, установ, які здійснюють лікування і реабілітацію наркозалежних.
 Залежно від вибору об’єкта впливу виділяють такі типи профілактики:
1. Загальна профілактика — охоплює школярів певної вікової групи в загальноосвітньому навчальному закладі та спрямована на подолання найбільш загальних, універсальних факторів і причин уживання наркотичних засобів.
2. Спеціальна профілактика — орієнтована на підліткові групи, котрі знаходяться в умовах, які підвищують імовірність загострення цієї проблеми (підлітки групи ризику).
 3. Індивідуальна профілактика — спрямована на окремих підлітків з метою подолання специфічних для них проблем
    Залежно від того, на якому етапі розвитку проблеми та її впливу на підлітків проводяться профілактичні заходи, виділяють такі види профілактики:
Первинна спрямована на попередження проблеми задовго до можливого моменту її виникнення, на створення сприятливих умов розвитку, навчання, виховання, підлітка в умовах навчального закладу;
 Форми: подача знань, інформації, формування поведінкових навичок (захисту, відмови).
 Ефективними можуть бути лекції, тренінги, диспути відеолекторії, зустрічі із спеціалістами, тощо.
-           вторинна або рання профілактика ґрунтується на результатах діагностики соціальної ситуації розвитку конкретного підлітка, і є як індивідуальною, так і колективною в плані корекції системи його життєдіяльності.
Вторинназ тими, які хоч раз зазнали впливу явища, але не мають залежності.        
       Risk-reduction (зменшення ризику)
Ефективною вторинна профілактика може бути за умови залучення професіоналів (психологів, медиків та ін.)
-          Основні види: професійні тренінги з метою нерозповсюдження явища
 Третинназ тими, хто залучений до явища, має залежність, (реабілітація).   
 Виконують спеціалісти (лікарі, психологи).
Реабілітація без допомоги професіоналів неможлива
 Нині первинна профілактика в наркології використовує три основних методи:
-          Систему заборон і покарань.
-          Санітарне просвітництво.
-          Виявлення контингентів високого ризику розвитку адиктивної поведінки.
Вторинна профілактика спрямована на затримку розвитку хвороби. У наркології вона містить у собі як ранню діагностику залежності і своєчасне її лікування, так і сукупність заходів для запобігання рецидивів після лікування разом із спеціальним протирецидивним лікуванням. У класифікації за полем діяльності до вторинної профілактики відносять заходи, спрямовані на виявлення групи ризику.
Третинна профілактика спрямована на запобігання інвалідності, головним чином, шляхом реабілітаційних заходів. У наркології охоплює дуже тяжкі випадки, зокрема, пов’язані з кількаразовими рецидивами та безуспішним лікуванням. Е. А. Бабаян третинну профілактику відніс до умовної і примусове лікування хронічних випадків назвав «термінальною» профілактикою.
Залежно від покладених у основу принципів, можна назвати декілька класифікацій профілактики наркотизму зокрема за методами:
  • Освітні — спрямовані на підвищення рівня поінформованості різноманітних груп населення про несприятливі (соціальні, медичні тощо) наслідки вживання адиктивних речовин.
  • Бар’єрні — спрямовані на утруднення і припинення надходження в життєве середовище споживачів адиктивних речовин та рекламної інформації щодо них.
Вправа « Колесо ефективності профілактичної роботи»
 Ефективність  впровадження профілактичних програм залежить від багатьох факторів .
Яких саме?  ( Формування « Колеса ефективності»)
- Чітко визначеної мети…
- Врахування особливостей цільової аудиторії( учнів)…
-  Фахового рівня і бажання вчителя….
- Наявність можливостей і матеріально- дидактичного забезпечення школи.
Вправа «Риси сучасного учня»
- які форми роботи потребують сучасні учні….

4.         Відпрацювання вмінь та навичок, необхідних для вирішення проблеми.
Робота в групах   «Форми  профілактичної роботи  серед учнівської молоді щодо негативних наслідків вживання наркотиків»
Інтерактивний метод  «Тригерна техніка»
Кожен учасник  групи за кілька хвилин ( 3-10 ) стисло  записує свої  побажання з певної  форми (додаток 1) у вигляді тез або ідей і по черзі доповідає про них слухачам.При цьому однакові ідеї відразу відкидаються.
На другому етапі проводиться відсіювання та аналіз ідей,вибір оригінальних. Кожна група оформляє свою роботу графічно(схема,малюнок і т.п.) ,даючи відповідь на запитання
-У чому плюси і мінуси даної форми роботи?
-Рекомендації   щодо  впровадження ( з досвіду роботи)?
Обраний групою спікер представляє створену модель та надає учасникам коментар до неї.
                                                                                                                                      

                                                                                                                                        Додаток 1
Театралізовані форми
До театралізованих форм належать: літературно-музична композиція, концерт, публіцистична вистава, змагання команд КВК, театралізована вистава, плас­тично-хореографічна вистава тощо.
Театралізовані форми роботи - найскладніші й найцікавіші форми, які розкривають тему за допомо­гою художніх образів, засобів театралізації, викорис­тання творчих здібностей учнів.
Під час їх підготовки відбувається колективна креативна діяльність учнів і вчителя. Вистави можуть бути показані багаторазово, що дає можливість працю­вати з великою і різноманітною аудиторією. Дані форми позакласної роботи потребують від учителя режисерських і навіть акторських здібностей. Але хіба вчи­тель під час уроку не стає режисером чи актором?
Літературно-музична композиція компо­зиційне побудоване подання літературного матеріалу (у нашому випадкові - необхідної інформації) у музич­ному оформленні. На мій погляд, цей жанр дещо зас­тарілий, але, з іншого боку, він традиційний для позак­ласної роботи у школі. Тому, використовуючи його, слід прагнути динаміки, дієвості, яскравої візуалізації, а також сучасного музичного наповнення. Намагайте­ся подавати інформацію не в лекційній, розповідній манері, а за допомогою виразних сценічних прийомів. Спробуйте використовувати сучасні технічні засоби, художнє освітлення, шукайте цікаве мізансценічне рішення (мізансцена - розташування фігур на сцені). Прагніть максимального донесення змісту текстів, які промовляються зі сцени, до свідомості глядачів.
Концерт - поєднання різних за жанром художніх номерів у одній програмі. Концерт є не зовсім вдалою формою для викладання профілактичної інформації чи формування навичок безпечної поведінки. Цей жанр буде доречним тільки у тому випадкові, коли кон­церт присвячений Всесвітньому дню боротьби зі СНІДом чи Дню пам'яті людей, що померли від СНІДу. За таких умов конферанс (текст ведучих, що поєднує номери концерту) може містити інформацію про СНІД, про людей, що померли від СНІДу, про ставлення до ВІЛ-інфікованих. Концерт може також завершувати тиждень, присвячений темі СНІД, чи бути фінальним заходом у рамках одноденної акції, присвяченої боротьбі зі СНІДом. У такому разі на концерті доречно підбити підсумки роботи, нагородити переможців різноманітних конкурсів. Концерт може бути бла­годійним.
Публіцистична вистава (раніше дана форма ро­боти мала назву "агітбригада") - цей жанр народився як можливість вести агітаційну роботу за допомогою сценічних прийомів. Віршовані тексти, відомі пісні, які набули нового змісту, використання прийому "апорт" (яскраві словесні заклики, звернення до глядача), те­атралізовані мініатюри - ось ознаки цього жанру. У ньому документальний, публіцистичний зміст набуває художніх форм. Зрозуміло, що публіцистична вистава - найдоречніша форма профілактичної роботи, але наголошуємо: основна риса цього жанру - сучасність і актуальність, тобто зміст і сценічна дія мають відповідати часу. Публіцистична вистава - це монтаж різноманітних епізодів, сценічних жанрів, деякі з них можуть мати навіть гумористичний гатунок. У цілому, така вистава може стати насправді дієво-профілактичною, якщо інформація в ній буде викладена яскра­во і переконливо.
Змагання команд КВК - найпопулярніший серед молоді жанр. Він легкий, рухливий, емоційний, гумо­ристичний. Але чи доречно, скажімо, жартувати на те­му СНІД? Тож, однією з тем для КВК може бути тема здорового способу життя чи профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі. Дуже важливим у цьому жанрі є "здоровий" гумор, який має викривати вади легковажної поведінки, сценічна культура, жвавість, гнучкість мислення.
Театралізована вистава - дія цього жанру потребує сюжету, де дійові особи є носіями певних харак­терів, учинків, де напружено відбувається боротьба між позитивом і негативом. Цей жанр дуже цікавий школярам, бо дає можливість доторкнутися до таємниць театру. У профілактичній роботі цей жанр дає змогу донести не стільки важливу інформацію, скільки нюанси теми, вплинути на емоційну сферу, справити глибоке враження. Тут дія може розвиватися не так стрімко, але повинна бути присутня логіка сценічної дії. Важливо подумати про музичне, світлове оформлення, а також про оформлення сцени - декорацію. Сюжетом такої вистави може бути реальна історія якоїсь людини, що живе з ВІЛ, чи вигадана історія. Це може бути також і притча, де розмова про СНІД ведеться в алегоричній формі. Важливо, щоб та­ка вистава захоплювала глядача, а це можливо, коли актори на сцені самі розуміються на змісті того, що роблять, і переконані в необхідності про це говорити.
Пластично-хореографічна вистава - це виста­ва, де основним засобом вираження є пластика: рухи тіла, міміка, жест. Така вистава ведеться мовою сим­волів і потребує виразних костюмів, музичного супро­воду, яскравих атрибутів (свічки, тканини, стрічки то­що). Дійовими особами такої вистави можуть бути як герої-люди, так і герої-символи: хвороба, душа тощо.
Інтерактивні ігрові форми
Інтерактивні форми (іпіеrасtіоп - взаємодія) передбачають обов'язкове включення аудиторії, яка стає учасником дійства, і його умови потребують від гляда­ча певних дій, знань, учинків. Інтерактивні форми да­ють змогу одночасно як подавати інформацію й фор­мувати певні навички, так і перевіряти наявний рівень знань та вмінь. Створення ситуації змагання й мож­ливість отримання зворотного зв'язку додають гляда­чеві зацікавленості, бажання взяти участь у дійстві. До інтерактивних форм роботи належать ігрова прог­рама, інтерактивна акція, ток-шоу, гра станціями то­що.
Ігрова програма. Основним засобом вираження у цій формі є гра. Саме через гру подається зміст, за до­помогою неї моделюються різні ситуації, у яких фор­муються й відпрацьовуються необхідні навички. Ця форма у профілактичній роботі допомагає створити атмосферу активних, позитивних дій, яскраво вирази­ти ідею програми. Сюжет ігрової програми потребує певної логіки і сценічного рішення. В ігровій програмі допускається театралізація, тут обов'язково потрібен яскравий реквізит, відкритий контакт з аудиторією.
Інтерактивна акція, на відміну від ігрової програ­ми, не має певного сценарію, а лише сценарний план. Акція - це низка заходів, у нашому випадкові -профілактичних (розповсюдження спеціальної літера­тури, презентація організацій, що працюють над проблемою ВІЛ/СНІДу, тощо). Здебільшого акція спрямо­вана на широкий загал зацікавлених темою людей.
Ток-шоу також є інтерактивною телевізійною програмою, її використання у профілактичній роботі може бути доречним, якщо запросити до участі людей, які живуть із ВІЛ, чи спеціалістів із проблеми: пси­хологів, медиків, юристів, чиє спілкування з аудиторією буде дійсно діалогічним, жвавим, цікавим.
Гра станціями - інтерактивний жанр, де учасни­кам пропонується рухатися від "станції" до "станції" і, зупиняючись, отримувати чи демонструвати свої знання, набувати чи демонструвати певні навички. Для проведення профілактичної роботи можна влаш­тувати станції, які за темою відповідають різним аспектам проблеми ВІЛ/СНІДу. Динамізм, яскравість, наявність ігрового моменту, ситуація змагання дають змогу в рухливій, дієвій формі всебічно ознайомити із проблемою велику аудиторію.
Тренінг – це форма групової роботи, яка забезпечує активну участь і творчу взаємодію учасників між собою і з учителем.
Тренінг є ретельно спланованим процесом надання чи поповнення знань, відпрацювання умінь і навичок, зміни чи оновлення певних ставлень, поглядів і переконань. Ми радимо звертатися до інтерактивних форм у профілактичній роботі, тому що вони досить легкі у підготовці й водночас ефективні в роботі.
Інтелектуально-пізнавальні форми  (Східний )
Частіше за все - це варіанти телевізійних програм: "Що? Де? Коли?", "Брейн-ринг" тощо. Можна підійти до цього жанру більш творчо і створити ав­торську за формою програму. Незмінним залишаєть­ся зміст, основа якого "запитання - відповіді".
Хочемо порадити вам бути винахідливими не тільки у формах проведення таких програм, а й у постановці запитань (саме запитання може містити в собі часткову інформацію, воно може бути поставлене у формі малюнка, пантоміми, до запитання можна додати варіанти відповідей тощо). Загалом, оригінальних рішень може бути безліч, головне - щоб не було нудно учасникам програми і щоб це не нагадувало шкільний іспит.
Дуже добре, якщо ви винайдете форму, яка надасть можливість участі у програмі великої кількості людей, а не обмежите учасників рамками двох ко­манд, а іншим запропонуєте роль пасивних глядачів. Орієнтуйтеся на інтереси ваших учнів, використовуйте
сучасні  технічні  засоби: відеомагнітофон, мультимедійний проектор тощо.
Художньо-прикладні форми
Ідеться про відомі конкурси малюнка, виставки квітів, захист технічних проектів, презентації музейних експозицій тощо. Ці форми здатні містити візуальну інформацію, впливати на свідомість завдяки образотворчим засобам, до того ж адресовані великій і різнорідній аудиторії. Радимо знайти сучасні ідеї щодо художньо-прикладного жанру (це може бути створення авторських малюнків на футболках, проектів пам'ятника, зйомка рекламного ролика, конкурс графіті чи показ тематичної модної колекції тощо) і широко використовувати їх.
Хочемо звернути увагу на такі шкільні заходи, як ярмарок, спортивне свято, показ сценічних робіт, вечір зустрічі, наукова конференція, які можуть бути присвячені темі СНІДу, містити профілактичну інформацію, демонструвати переваги здорового способу життя.
Особливо популярною серед старшокласників є дискотека. Спробуйте провести дискотеку профілактичної спрямованості. Під час такого заходу можна поширювати інформацію, розповідати про відомих музикантів, які загинули внаслідок СНІДу чи активно виступають у боротьбі за безпечну поведінку. Під час дискотеки можна розповсюджувати плакати, буклети, інший роздатковий матеріал.
Ми переглянули деякі організаційні форми, що мо­жуть стати у пригоді для проведення профілактичної роботи. Сподіваємося, що педагогічний досвід, творче мислення, прагнення позитивного результату допомо­жуть вам досягти успіху

5.           Практичні вправи на застосування знань та  навичок ( вправи міні-тренінгу програми  «Майбутнє починається сьогодні» )

6. Зворотній зв’язок, висновки, закріплення нових моделей поведінки та обговорення можливості їх застосування у житті;
Вправа «Професійна валіза»
Підбиття підсумків тренінгу та визначення нових вражень,понять,відчуттів учасників,які  вони отримали в його ході .Яка інформація була найбільш корисною,яку використають у роботі.
Учасники записують на стікерах тези інформації тренінгу  , яка була найбільш корисною,яку використають у роботі і кладуть в імпровізовану  « професійну валізу»
7.    Завершення тренінгу.