Сообщения

“EduScrum- методика управління освітніми проєктами”.

Изображение
  19 листопада на платформі ZOOM для вчителів інтегрованої платформи вчителів біології, геогафії та основ здоров’я відбулась відео-конференція на тему: “EduScrum- методика управління освітніми проєктами”. Дана тематика надзвичайно актуальна і повністю відповідає вимогам організації освітнього процесу згідно НУШ. Програма предметів природничого циклу передбачає формування у школярій навичок дослідження , спостереження , формулювання висновків, організації проєктної діяльності. Виконання проєктів передбачено курсами “Природознавство”, біології, географії, курсу “Природничі науки” та основ здоров’я. План зустрічі   1 .  EduScrum –  методика  управління освітніми проєктами. (консультант ТКМЦНОІМ   Козловська Л.П.) 2 .  Проєктна  діяльність на уроках природознавства . (вчитель географії, природознавства фінансової грамотності, курсу «Моя планета-Земля» ТЗОШ   №28 Мариняк Н.О. ) 3.  Проєктна  діяльність на уроках біології  (вчитель біології ТНВК ШМЛ №15 Олійник І.В.) 4.  Міжнародні,  всеукра

Засідання видавничої студії

Изображение
        12 жовтня на платформі  ZOOM відбулись  засідання видавничих студій       вчителів основ здоров’я (15.00 год.) та біології  (16.00 год.). Завдання  видавничої студії на  2020-2021 н. р. : -  обмін досвідом педагогів  природничого циклу  міста  із найактуальніших питань, що виникають під час написання й оформлення статей, що виходять друком у фахових  журналах; -   організація співпраці  педагогів у розробці,   підготовці до друку  посібників для перевірки та корекції  рівня сформованості  предметних та міжпредметних  компетентностей, планів-конспектів уроків, рекомендації щодо складання й оформлення опису  майстерного  педагогічного досвіду вчителів; -    організація співпраці з видавництвами; -   створення бази даних  видавничої продукції вчителів міста та їх популяризація.       По першому питанню «Видавнича діяльність - ефективний шлях популяризації  майстерного досвіду педагога» виступила Козловська Лариса Петрівна, консультант ТКМЦНОІМ, яка окреслила завдання і

Студія безпеки !

Изображение
  Наскрізні освітні лінії – один із головних трендів сучасної освіти. Вони є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, навчальних предметів та предметних циклів; їх необхідно враховувати при формуванні освітнього   середовища. Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях. Мета наскрізних ліній – «сфокусувати» увагу й зусилля вчителів-предметників, класних керівників, зрештою, усього педагогічного колективу на досягненні життєво важливої для учня й суспільства мети, увиразнити ключові компетентності.   Однією з важливих змістових наскрізних ліній є «Здоров'я і безпека», завданням якої є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище. Саме тому на основі інтегрованої методичної спільноти вчителів біоло
Изображение
  Панорама творчих уроків:дистанційний виклик!
Изображение
  22 жовтня на платформі ZOOM працювала інтеграційно-коригуюча локація освітнього трансфер - містечка інноваційних можливостей по темі:"Напрямки оцінювання якості освітньої діяльності предметів природничого циклу та основ здоров’я в умовах очного та змішаного навчання” за участі науковців  Інституту педагогіки НАПН України, науковців хіміко-біологічного факультету  ТНПУ ім.Володимира Гнатюка   та вчителів природничих дисциплін  і основ здоров'я міста Тернополя. Обговорювалися сучасні тенденції формування якості природничонаукової освіти . Спікер Тетяна Засєкіна (Інститут педагогіки НАПН України)  висвітлила проблему інтеграції природничих наук. Науковці ТНПУ та консультанти ТКМЦНОІМ ( Барна Л.С., Козловська Л.С., Тарас Н.І.) презентували доповідь про напрямки самооцінювання якості  освітньої діяльності, обговорювали сиситеми  оцінювання та самооцінювання здобувачів освіти та  педагогічних працівників.                                                                             

Програма освітнього трансфер-містечка інноваційних можливостей - 2020!

Изображение
Програма освітнього трансфер-містечка інноваційних можливостей-2020.

Курс безпеки-100. Безпека здоров’я. Цукровий діабет. Світова практика профілактики та лікування.

Изображение
  12 жовтня о 16.00 год. для вчителів біології та основ здоров’я міста відбувся вебінар на тему: “Безпека здоров’я. Цукровий діабет. Світова проактика профілактики та лікування.” за матеріалами Комплексного #Курсу100 – основної навчальної програми   Міжнародного освітнього центр у  Safety Park , що містить 100 тренінгів у п’ятнадцяти напрямках, які розкривають широкий спектр тем з безпеки життя. Консультант Тернопільського комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу Козловська Л.П., яка пройшла навчання у Міжнародному освітньому центрі Safety Park ознайомила учасників вебінару з тематикою навчальної програми Комплексного #Курсу100, яка є дотичною до змісту навчальних предметів біології, екології , географії та основ здоров’я. Вчителі переглянули блоки відеоматеріалів, презентацій даного освітнього центру, які можуть бути використані у їхній професійній діяльності. На завершення Козловська Л.П. ознайомила вчителів з лекцією навчальної програми Комплексного