среда, 28 августа 2019 г.

Веб-конференція для вчителів


 
Національна академія педагогічних наук України 27-29 серпня 2019 року проводитиме веб-конференцію для вчителів усіх дмсциплін.
 Детальніше :https://drive.google.com/file/d/17DNdpc163JECrXYrZS1oe4yu9wjoBusj/view?usp=sharing

вторник, 27 августа 2019 г.

Інтерактивна школа сучасного вчителі інтегрованої платформи вчителів біології та основ здоров'я


20 серпня на базі ТЗОШ №24 відбулась інтерактивна школа сучасного вчителя  інтегрованої платформи вчителів біології та основ здоров’я: Методичний  кейс ( case-stade) – 2019″Як стати компетентним вчителем”
Мета:
актуалізація професійного вдосконалення  компетентностей вчителя через застосування інноваційних методик;
Завдання:
визначення  основних шляхів впровадження компетентнісного підходу в освітній процес;
описати стандарти компетентного вчителя;
моделювання  використання  кейс-стаді в освітній процес.
Перебіг  методичного кейсу
  1. Мотивація роботи учасників
  2. Міні-лекція «Що таке кейс-стаді?
  3. Робота з кейсами
Кейс №1
«Аналітична діяльність вчителів інтегрованої методичної платформи вчителів біології та основ здоров’я міста  у 2018-2019 н.р. та завдання на 2019-2020 н.р.» ( Вправа ” Подаруй долоньку”)
 Кейс №2
Як стати компетентним педагогом. (робота в групах)
Кейс №3
Методичні рекомендації щодо викладання предмету у 2019-2020 році
Кейс №4(1)
Аналіз програм та підручників для 11 класу (вчителі біології)
Кейс №4 (2)
Нейробіка
Аеробіка для головного мозку (вчителі основ здоров’я)

четверг, 6 июня 2019 г.

Звіт роботи інтегрованої методичної платформи вчителів біології та основ здоров’я за II семестр

підсумкова конференція по реалізації міського проекту : “Чисте місто зусиллями громади”


27 травня о 14.00 в актовій залі ТКМЦНОІМ відбулась підсумкова конференція по реалізації міського проекту : “Чисте місто зусиллями громади”. Школярі мали можливість презентувати еко- проекти , еко-дослідження з багатьох актуальних тем розвитку міста. Конференція пройшла цікаво та змістовно!

четверг, 2 мая 2019 г.

Освітнє трансфер-містечко інноваційних можливостей


17 квітня на базі ТНПУ ім.В.Гнатюка відбулося МІЖДИСЦИПЛІНАРНА
ЛОКАЦІЯ ОСВІТНЬОГО#02T’mistechka ІННОВАЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ
Тема: «ПРОЕКТУВАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ ЗАВДАНЬ ЯК СТРАТЕГІЧНОЇ
СКЛАДОВОЇ КОМПЕТЕНТНІСНОЇ ОСВІТИ»
План проведення
14.00 – 14.10 -ВІДКРИТТЯ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЇ ЛОКАЦІЇ ОСВІТНЬОГО #02T’mistechka ІННОВАЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ
Вітання учасників:
БУЯК Б. Б. — ректор Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, доктор філософських наук,
професор.
ДРОБИК Н. М. — декан хіміко-біологічного факультету ТНПУ імені Володимира Гнатюка, доктор біологічних наук, професор.
14.10 – 14.40 ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
Головуюча: проф. Степанюк А. В.;
секретар: доц. Міщук Н. Й.
” П Р О  Х І Д  Е К С П Е Р И М Е Н ТА Л Ь Н О Г О  Д О СЛ І Д Ж Е Н Н Я  З           В П Р О ВА Д Ж Е Н Н Я ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «ПРИРОДНИЧІ
НАУКИ»
Засєкіна Т. М. — кандидат педагогічних наук,старший науковий співробітник, заступник директора Інституту педагогіки НАПН України з
наукової роботи (м. Київ).
СИСТЕМА ЗАВДАНЬ ЯК ЗАСІБ ІНТЕГРАЦІЇ ЗМІСТУ ПРИРОДНИЧОЇ ОСВІТИ НА ОСНОВІ ПРИЧИННО-СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ.
Степанюк А. В. — доктор педагогічних наук, професор ТНПУ імені Володимира Гнатюка,
Колісник М. О. — кандидат педагогічних наук, доцент НУ «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
ВИВЧЕННЯ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ« П Р И Р О Д Н И Ч І Н АУ К И » : Д О С В І Д , ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ”
Вавринів Л. А. — кандидат географічних наук, д и р е к т о р Т З О Ш № 2 8 , у ч и т е л ь експериментального інтегрованого курсу «Природничі науки» (10-11 кл.)
Обговорення доповідей
МОДЕЛЮВАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ ЗАВДАНЬ З МЕТОЮ ФОРМУВАННЯ ПРИРОДНИЧО- Н А У К О В И Х К О М П Е Т Е Н Т Н О С Т Е Й ШКОЛЯРІВ
Група 3
Модератори: доц. Жирська Г. Я., Вітрук О. М.(методист ТКМЦНОІМ)
Група 2 (ауд. 108).
М о д е р а т о р и : в и к л . Ф е д ч и ш и н О . М . ,Козловська Л. П. (методист ТКМЦНОІМ)
Група 3 (ауд. 109).
М о д е р а т о р и : д о ц . В а р а к у т а О . М . ,С л о б о д я н О . Г. ( в ч и т е л ь ф і з и к и експериментального інтегрованого курсу«Природничі науки» ТЗОШ № 28)
П Р А К Т И Ч Н І  Р О Б О Т И  Я К  З А С І Б  Ф О Р М У В А Н Н Я  Д І Я Л Ь Н І С Н О Г О КОМПОНЕНТУ ПРИРОДНИЧОНАУКОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ШКОЛЯРІВ
Група 4 (ауд. 121).
Модератори: доц. Міщук Н.Й., доц. Мохун С. В.,доц. Барановський В. С., Тарас Н. І. (методист ТКМЦНОІМ)
ПРОЕКТНА ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ ЯК
ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО
ПІДХОДУ
Група 5 (ауд. 122).
Модератори: доц. Барна Л. С., Вавринів Л. А.(директор ТЗОШ № 28, вчитель експериментального кцурсу)
https://bioxima.wordpress.com/2019/05/02/%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%94-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE-%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9-3/

Заходи в рамках коворкікг-сесії екологічної грамотності та здорового способу життя "

Заходи в  рамках коворкікг-сесії екологічної грамотності та здорового способу життя "
Про проведення коворкінг-сесії екологічної грамотності та здорового життя «ЕКО-місто: почнемо з себе».
З метою  реалізації загальноміського проекту «Екологічно сприятливе місто зусиллями громади», в рамках заходів до  Всесвітнього дня здоров’я, Всесвітнього Дня Землі, всеукраїнської акції «За чисте довкілля»  навчальні заклади у квітні 2019 долучились  до проведення коворкінг-сесії  екологічної грамотності та здорового способу життя «ЕКО-місто: почнемо з себе», яка проводилась з метою  формування екологічної свідомості та культури здоров’я, уміння розумно та раціонально користуватися природними ресурсами, усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я людини, здатності і бажання дотримуватися здорового способу життя.
Учасникам потрібно було провести  хоча б один масовий шкільний  захід заданої тематики кожного тижня протягом місяця, розмістити фото або відео заходу на сайті закладу, інтернет-виданнях, соціальних мережах і надіслати посилання публікації.
До вашої уваги пропонуємо дані посилання, Велика вдячність школярам та педагогам які взяли участь у  коворкінг -сесії:
Екологічний коворкінг у ТЗОШ №18 (http://18school.site)
Арт-проект «Друге життя» у 18 школі. (http://18school.site