понедельник, 6 февраля 2017 г.

Самоосвіта вчителя.


Здоров’язбережуючі технології
в українській педагогіці
(Рекомендаційний бібліографічний покажчик літератури )
Найбільше багатство – здоровя
Народна мудрість

 1. Антонець, М. Проблема охорони школярів у педагогічній спадщині Василя Сухомлинського [Текст] / М. Антонець // Початкова школа. – 2012. - №9. – С.10-13.
 2. Бурдакова, Р.П. Місце та роль «школи здоров’я і самореабілітації» як школи життєтворчості в системі інноваційної компетентнісно спрямованої освіти  [Текст] / Р.П. Бурдакова //Педагогіка життєтворчості в контексті нової філософії освіти: психолого-педагогічний аспект. – К.- Дніпропетровськ: ДОІППО, 2008. – С.56-60.
 3. Ващенко, О. Здоровязберігаючі технології в загальноосвітніх навчальних закладах [Текст] / О. Ващенко // Шкільний світ. Директор школи. – 2006. - №20. – С.20.
 4. Власенко, Л.В. Організація здоровязбережу-вального навчального процесу на уроках і в позаурочний час у початковій школі [Текст] / Л.В. Власенко // ВГ Основа. Основи здоровя. – 2012.- №4. – С.21-24.
 5. Волинець, О.В. Школа культури здоровя [Текст] / О.В. Волинець // ВГ Основа. Початкове навчання та виховання – 2013.- №11. – С.18-24.
 6. Гондол, І.Л . Школа сприяння здоровю – дорога в майбутнє / І.Л. Гондол [Текст] // ВГ Основа. Педагогічна майстерня.-2012.-№3.-С.8-15.
 7. Єрмаков, І.Г. Компетенції здорового способу життя [Текст] / І.Г. Єрмаков, Д.О. Пузіков. // Проектні обриси становлення життєстійкої і життєздатної людини.- Запоріжжя: ХНРБЦ, 2006 – С.31-35.
 8. Ємельяненко, Т. Від Школи сприяння здоров’ю до Школи, дружньої до дитини [Текст] / Т. Ємельяненко // Директор школи. Шкільний світ. 2013.-№6.-С.63-76.
 9. Жовтопляс, О. Здоров’язбережувальні технології в навчальному закладі [Текст] / О. Жовтопляс // Директор школи. Шкільний світ.-2013.-№6.-С.38-47.
 10. Заліток, Л. Ідеї В.О. Сухомлинського щодо збереження здоров’я дітей в умовах розвитку освіти: бібліографічне дослідження [Текст] / Л. Заліток // Рідна школа. – 2012. - №7. – С.12-14.
 11. Здоровя дітей у системі освіти. Спецвипуск [Текст] // Шкільний світ. Директор школи.-2013.- № 13-14.-С.4-111.
 12. Ізмалкова, О.О. Формування здоровязбере-жувальної поведінки в дитині [Текст]  / О.О. Ізмалкова, К.А. Колесник // ВГ «Основа». Основи здоровя.-2012.-№ 10.-С.27-30.
 13. Калошин, В.Ф. Психічне здоровя школярів: сутність, проблеми, збереження [Текст] / В.Ф. Калошин // ВГ «Основа». Управління школою. – 2013. - №16-18. – С.48-57.
 14. Коновалова, О.О. Х Міжнародна валеологічна конференція [Текст]  / О.О. Коновалова // ВГ «Основа». Основи здоровя.-2013.-№2.-С.4.
 15. Козлова, Г. Умови запобігання перевантаженню учнів у навчальному процесі в ЗНЗ [Текст] / Г. Козлова // Директор школи. Шкільний світ. -2013.-№6.-С.77-88.
 16. Курс на здоровязбереження: модель школи сприяння здоровя [Текст] // Шкільний світ. Завуч.-2013.-№ 15.-С.4-47.
 17. Кухлєєва, К. Упровадження здоров’язбережу-вальних технологій у НВП як умова підвищення якості освіти [Текст] / К. Кухлєєва // Директор школи. Шкільний світ.-2013.-№ 6.-С.48-62.
 18. Мазченко, А. Використання спадщини В.О. Сухомлинського на шляху впровадження збережувальних технологій [Текст] / А. Мазченко // Рідна школа. – 2012. - №7. – С.58.
 19. Михайлова, Г.І. Здоров’я як джерело формування особистості в педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського [Текст] / Г.І. Михайлова // ВГ «Основа». Педагогічна майстерня.-2013.-№4.-С.32-36.
 20. Навчаємо, зберігаючи здоров’я [Текст] // Шкільний світ. Початкова освіта.-2013.-№25-27.-С.3-96.
 21. Оржеховська, В.М. Збереження репродуктивного здоровя неповнолітніх [Текст] / В.М. Оржеховська, Л.І. Габора.- Тернопіль: Астон, 2005.
 22.  Павленко, Л. Від «Школи радості» Василя Сухомлинського до сучасного навчального закладу – Школи сприяння здоровя [Текст] / Л. Павленко // Рідна школа. – 2012. - №7. – С.47-49. – 132с.
 23. Прибиловська, Н.В. Системний підхід до створення здоров’язбережувального середовища у загальноосвітньому навчальному закладі [Текст] / Н.В. Прибиловська // ВГ «Основа». Педагогічна майстерня.-2013. -№ 4.-С.20-29.
 24. Плахтій, Н.А. Школа сприяння здоров’я [Текст] /  Н.А. Плахтій, Л.М. Мисько // ВГ «Основа». Управління школою.-2013.-№16-18.-С.31-38.
 25. Поуль, В. Базовий навчальний заклад освітнього округу – Школа сприяння здоров’ю: напрями діяльності [Текст] / В. Поуль // Рідна школа.-2013.-№7.-С.61-64.
 26. Поуль, В. Від школи радості до школи сприяння здоровю. Ідеї здоров’язбереження та здоров’яформування у творчій спадщині В. Сухомлинського [Текст] / В.Поуль // Шкільний  світ. Сучасна школа України. – 2013.- №8 – С.51-69.
 27. Савельєва, Л. Створення здоровязбережувального середовища [Текст] / Л.Савельєва // Школа.-2013.- № 4.-С.6-9.
 28. Савостіна, І. Впровадження ідей здоров’ятворчої філософії В. Сухомлинського в навчально-виховний процес сучасної сільської школи [Текст] / І. Савостіна // Рідна школа. – 2012. - №7. – С.71-74.
 29. Савченко, О. Психодидактичні аспекти реалізації здоров’язбережувальної функції шкільної освіти: діалог з В.О. Сухомлинським [Текст] / О. Савченко // Рідна школа. – 2012. - №7. – С.8-12.
 30. Сизоненко, Н.М. Школа сприяння здоровю. Створення програми розвитку [Текст] / Н.М. Сизоненко, Т.І. Кузьміна, О.В. Руденко // ВГ «Основа». Основи здоровя.-2009.-№10.- С.26-33.
 31. Стасенко, В. Здоровязбережувальні технології [Текст] / В. Стасенко, В. Волканова, Н. Мурашко. – К.: Шкільний світ, 2013. – 120с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).
 32. Сухомлинська, О. Думки В.О. Сухомлинського про здоров’я дітей в історичній перспективі [Текст] / Ольга Сухомлинська // Рідна школа. – 2012. - №7. – С.3-7.
 33. Сухомлинский, В.А. Природа - источник здоровья [Текст] / В.А. Сухомлинський // Сердце отдаю детям. Избранные произведения. В 5-ти т. Т.3. – К.: Радянська школа, 1980. –С.51-56.
 34. Сухомлинский, В.А. Здоровье, здоровье и еще раз здоровье [Текст] / В.А. Сухомлинський // Сердце отдаю детям. Избранные произведения.  В 5-ти т. Т.3. – К.: Радянська школа, 1980. –С.109-118.
 35. Сухомлинский, В.А. Забота о здоровье и физическое воспитание [Текст] / В.А. Сухомлинський // Павлышская средняя школа. Избранные произведения. В 5-ти т. Т.4. – К.: Радянська школа, 1980. –С.131-151.
 36. Сухомлинский, В.А. Забота о здоровье молодого поколения, физическое воспитание [Текст] / В.А. Сухомлинський // Проблемы воспитания всесторонне развитой личности. Избранные произведения. В 5-ти т. Т.1. – К.: Радянська школа, 1980. –С.204-208.
 37. Трубчаніні, О. Упровадження ідей В.О. Сухомлинського в практику формування валеологічної компетентності шляхом реалізації оздоровчої функції шкільної хімічної освіти [Текст] / О. Трубчаніні, Р. Чернишова // Рідна школа. – 2012. - №7. – С.50-54.
 38. Фролова, Т.І. Формування духовної складової здоров’я особистості [Текст] / Т.І. Фролова // ВГ «Основа». Управління школою. – 2013.- №16-18. – С.39-47.
 39. Чернишов, О. Ідеї здоров’язбережувальної педагогіки В.О. Сухомлинського та їх утілення в практику сучасної школи [Текст] / О. Чернишов // Рідна школа. – 2012. - №7. – С.21.
 40. Шахненко, В.І. Концептуальні основи розроблення навчальної програми «Основи здоров’я»  [Текст] / В.І. Шахненко // ВГ «Основа».-2013.-№8.-С.11-16.
 41. Школа культури здоровя. Спецвипуск [Текст] // Шкільний світ. Завуч..-2012.-№19.-С.1-49.
 42. Шрамко, О. Від ідей В.О. Сухомлинського до здоров’язбережувальних  технологій у сучасній початковій школі [Текст] / О. Шрамко // Рідна школа. – 2012. - №7. – С.67.
 43. Ющенко, І.В. Абетка безпеки. Бесіди з попередження дитячого травматизму [Текст]  / І.В. Ющенко, І.В. Божко // Х.: ВГ «Основа», 2013.-174с.Усі здорові люди люблять життя.
          Генріх Гейне
Здоровя – не все, але без здоровя все - ніщо
                                        Сократ
Без здоровя і мудрість не має значення, і мистецтво бліде, і сила вяне, і багатство без користі, і слово без сили.
Герофіл
Ніщо так не виснажує і не руйнує людину, як тривала фізична бездіяльність.
Аристотель
Не можна перетворювати спорт зі способу фізичного виховання дітей на спосіб боротьби за особистий успіх, не можна ділити дітей на здатних і не здатних до спорту, не можна розпалювати нездоровий потяг навколо боротьби за гідність школи .
В.Сухомлинський
Людина – найвищий продукт земної природи. Людина – найскладніша та найтонша система. Але щоб насолоджуватися скарбами природи, людина повинна бути здоровою, сильною і розумною.
І. Павлов